Historie

Over Hallo Heusden

HalloHeusden.nl brengt nieuws en achtergrondinformatie over de gemeente Heusden en directe omgeving op verrassende en originele wijze in beeld.

De site is een aanvulling op bestaande media in de gemeente Heusden. HalloHeusden.nl heeft een andere invalshoek en richt zich op de effecten van de veranderingen in de samenleving, mede als gevolg van het gebruik van internet en social media.

HalloHeusden.nl wil naast een eigen aanbod van nieuwsgaring en duiding ook een onlinepodium zijn voor mensen uit de lokale samenleving die hun visie geven, vanuit deskundigheid of ideologie, op veranderingen en vernieuwingen die zich voltrekken of wenselijk zijn.

Van belang daarbij zijn journalistieke uitgangspunten als: opinie/dialoog, verdieping/achtergrond en hoor/wederhoor.

De doelgroep waar de site zich op richt zijn Heusdenaren en hun (directe) omgeving.

De naam HalloHeusden staat voor een enthousiaste begroeting, maar ook voor kennismaking en de roep om meer toelichting, afhankelijk van de wijze waarop de titel wordt uitgesproken.

 

Colofon

Eindredactie: Rieky Schalken
Redactie: André van der Heijden, Ad van Kessel, Bram van de Wiel, Dimph Vos, Bart van Venrooij, Ben Libregts, Annelies van der Sanden en Frank Durant
Tekstbijdragen: Tonnie van Bokhoven
Website: Functiebeheer Niels Sloesen en Bram van de Wiel, lay-out DoorFrank.nl
Foto’s: Ad van Kessel en Marian de Bonth
Video’s: Carlin van der Aa
Cartoons: Bob Leenders

Bestuur Stichting HalloHeusden: George Rouhof (voorzitter), Hanneke Heetkamp (secretaris/penningmeester), Rogier Westerink, Frans de Jongh en Rieky Schalken (leden)

 

Sponsoring van HalloHeusden

Omdat HalloHeusden de ANBI-status heeft, betekent dit voor sponsoren/donatoren, dat men giften aan HalloHeusden van de inkomstenbelasting mag aftrekken, ook als men onder de drempel blijft. Enige voorwaarde is wel dat de gift als vast bedrag minimaal eens per jaar gegeven wordt gedurende minimaal vijf jaar, en dat dit vastgelegd wordt in een schriftelijke verklaring (overeenkomst met de Stichting). Een voorbeeld van zo’n verklaring vindt men op http://download.belastingdienst.nl.

Zo kan een sponsor de lasten beperken of het belastingvoordeel doorgeven aan de Stichting.

Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl.

 

ANBI-status

HalloHeusden is een Stichting met de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen inhoudt dat de Stichting HalloHeusden voor 100% het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. Geen van de bestuursleden van HalloHeusden heeft een meerderheid van zeggenschap, waardoor niemand over het vermogen van de Stichting kan beschikken alsof dit het eigen vermogen is. HalloHeusden heeft niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van haar activiteiten. De bestuurs- en redactieleden van HalloHeusden ontvangen geen enkele beloning. De administratie van Stichting HalloHeusden is dusdanig ingericht, dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de Belastingdienst.

 

Stichting HalloHeusden beschikt over een RSIN / fiscaal nummer: 8510 61 515. En staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 53892046.

De vaste uitgaven van HalloHeusden bedragen € 1500,- en de inkomsten € 1750,-. Heeft u vragen, mail naar info@halloheusden.nl en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

 

HalloHeusden is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht die aan de inhoud is besteed, op deze website mochten voorkomen.
Heeft u een foutje ontdekt, mail dan even en we zetten het recht!

© Op de artikelen en foto’s van HalloHeusden rust een copyright