Politiek Weblog
Vooralsnog geen aandelen Attero
01 juli 2012
Attero is nu nog grotendeels in handen van de provincie. Die wil echter van de aandelen af omdat de afvalverwerking geen item meer is in het provinciale beleid. Vroeger was dat met...
Lees meer
Bestuurlijk Partnerschap
01 juni 2012
Hier hebben we het dilemma van de bestuurder versus de burger, duidelijk is wel dat het maatschappelijk debat steeds zwaarder weegt in de besluitvorming. Belangrijk daarbij is dan ...
Lees meer
In 2011 2,6 miljoen over?
01 juni 2012
Natuurlijk is die 3,8 miljoen die opzij gezet wordt nog geen echt gerealiseerd verlies. Maar dat geld wordt niet voor niets opzij gezet. De kans dat we dat geld kwijt zijn is behoo...
Lees meer
Nieuw kasteel Heusden
01 juni 2012
De planvorming is geïnspireerd op het kasteel zoals dat er in 1630 stond. Er is uitgegaan van de plattegrond van de hoofdburcht. Op de plek van de voorburcht staat nu de Sint Cath...
Lees meer
Post Onvoorzien al bijna op
01 juni 2012
Op een begroting van bijna 100 miljoen is het niet meer dan logisch dat zich in de loop van het jaar mee- en tegenvallers voordoen. Zaken kunnen tegen zitten, er kunnen nieuwe ontw...
Lees meer