Politiek Weblog
Lokale lasten praktisch gelijk
01 september 2012
Als je al die mee- en tegenvallers in de begroting 2013 verwerkt, dan blijkt dat er een klein begrotingsoverschot te zijn van 2.000 euro, op een totale begroting van 88,5 miljoen n...
Lees meer
College op zoek naar alternatieven
01 juli 2012
Bij de schriftelijke voorbereiding van deze vergadering werden al vele vragen gesteld en uiteraard ook beantwoord. Een van de vragen die onze fractie gesteld heeft ging over de jun...
Lees meer
Vooralsnog geen aandelen Attero
01 juli 2012
Attero is nu nog grotendeels in handen van de provincie. Die wil echter van de aandelen af omdat de afvalverwerking geen item meer is in het provinciale beleid. Vroeger was dat met...
Lees meer