Politiek Weblog
Financiële wervelwind
01 januari 2013
Deze week verscheen een memo van het college van Heusden met een reactie op de provinciale brief. In dat memo worden de negatieve bijstellingen die de provincie wilde aanbrengen op...
Lees meer
Foutje moet kunnen
01 januari 2013
Een voorbeeld: de bouwhoogte in het bestemmingsplan Nieuwkuijk is bijna overal 11 meter. Dat geldt dus ook voor de bungalows aan de bomenstraten in deze kern. De bewoners hadden in...
Lees meer
Start Cultuurplatform in Heusden
01 januari 2013
Het idee van het Cultuurplatform is niet nieuw. Bij de voorbereiding van de, in 2008 door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Cultuur in Heusden, bleek al dat er grote behoefte ...
Lees meer
Bestemmingsplan Buitengebied
01 december 2012
Het plan vervangt een achttal oude bestemmingsplannen waarvan het oudste al dateert uit 1987. Doelstelling van het nieuwe plan is om alle geldende bestemmingsplannen op één lijn ...
Lees meer
Buitengebied behandeld
01 december 2012
De vergadering begon afgelopen dinsdag om 19:30 uur met een achttal insprekers; daarop werd namens het college uitvoerig gereageerd door de gemeentelijke “buitengebiedspecialist...
Lees meer
D66 Heusden tegen 120 km op A59
01 december 2012
Op 31 juli 2012 heeft het College van B&W van de gemeente Heusden besloten om een zienswijze in te dienen bij Rijkswaterstaat met het oogmerk om de tijdelijk ingestelde maximu...
Lees meer