Op de koffie bij RBT team in Heusden

De uitnodiging voor deze bijeenkomst op de vroege maandagochtend beloofde behalve een gezellig treffen van gidsen, gastheren en -vrouwen en het team van het Regionaal Bureau Toerisme informatie over de voortgang van de per 1 maart begonnen organisatie. De vele opstarthobbels en veranderingen van werkwijze vragen om extra flexibiliteit en betekenen voor sommige ‘oudgedienden’ toch wel zoiets als een cultuuromslag.

Grote opkomst
Rond de tafel waarop behalve koffie en thee veel water en, ter verhoging van de sfeer, een mandje ‘kletskopjes’ zitten vanmorgen 20 personen; de vier leden van het RBT team Aileen, Inge, Marion en nieuweling contentman en tekstschrijver Matthijs Lodewijks, een groot aantal gastheren/dames en een zestal stadsgidsen. Oudgids Bert de Vaan, initiatiefnemer van de opleiding voor gidsen, is ook van de partij.

Voorstelrondje
Na een vrolijk voorstelrondje, waarbij blijkt dat de gemiddelde leeftijd van dit gezelschap uitkomt op ruim 63 jaar, met uitschieters naar beneden aan de kant van het team en uitschieters naar boven in het gidsencorps. Manager Aileen sluit de rij en spreekt meteen haar dank uit naar de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er inkomsten zijn en dat de bezoekers van de vier gemeenten op hun wenken worden bediend met informatie. Niet aanwezig is het bestuur, jammer want dat zou door velen zeer op prijs worden gesteld. Men wil graag kennis maken met de 7 personen die de nieuwe organisatie besturen.

Informatieschermen
Door praktische hobbels, zoals  verkassen naar een grotere en minder warme werkplek, nieuwe websites die nog niet klaar zijn, computers, telefoon en kassa die nog niet goed werken, heeft de opstart langer geduurd dan verwacht was. Maar langzaamaan wordt vooruitgang geboekt met onder andere P.R. in de regio, het verzorgen van maatwerk events (de eerdere arrangementen), contacten met ondernemers(verenigingen), verstevigen contacten met collega-organisaties als Visit Brabant en Zuiderwaterlinie en het inrichten van zogenaamde narrow castings (digitale informatieschermen) die elke kern van informatie voorzien op toeristisch gebied. Zo ongeveer 40 % info over de eigen kern en circa 60% over de andere kernen in het werkgebied.

Key Performance Indicators
Door de vier gemeentes zijn 8 pagina’s met opdrachten en doelen (Kpi’s) opgesteld die gehaald moeten worden. Denk daarbij aan: het versturen van nieuwsbrieven, contacten met ondernemers, het posten op sociale media, het verder ontwikkelingen van wandelingen etc. Waarbij overigens de kennis van oud medewerkers Lia en Bernadette nog erg wordt gemist. Mooi is het dat niet alles aan vernieuwing toe is maar juist wordt voortgezet. Zo blijft de tweemaandelijks Gidsengids overeind en zal de Evenementencommissie doorgaan met ondersteunen bij de organisatie van informatieavonden, uitstapjes en het bezoeken van zieken.

Communicatie
Het RBT team werkt ook intern aan verbetering van de werkwijzen. Zo verzorgt Marion de roosters (en de roosterwijzigingen) van de bezetting van de infopunten. Daarvoor is een eenvoudiger systeem ontwikkeld dat veel tijd moet besparen en bovendien duidelijker is. Ook aan de content van website en social media valt nog veel te verbeteren.

Wensen en vragen
Daarna komen de vragen en opmerkingen los vanuit de vrijwilligers. Betere bureaustoelen, nieuwe toetsenborden, bord met informatie over passantenwandelingen, de grote banner zou op de hoek moeten hangen, franstalige informatie en meer duidelijkheid over openingstijden (in de winter is het infopunt op maandag gesloten). Het gidsenteam, gewend aan het intieme en kleinschalige groepsgebeuren van het HBT, heeft behoefte aan communicatie naar de gidsen en vrijwilligers toe, aan meer overleg over wijzigingen die nu ‘van boven af’ worden ingevoerd. Anderen hebben er geen moeite mee, de organisatie is veranderd, de focus ligt breder en ze vragen om een open mind naar de toekomst van het RBT. Als aan Matthijs, de nieuwe en enige man in het RBT team, gevraagd wordt naar zijn indruk van deze ochtend, noemt hij de opvallend grote inzet en betrokkenheid van allen. Daarin kan iedereen zich vinden.

26 augustus 2019 © Tekst en foto’s Annelies van der Sanden

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee