01 juli 2019 |
0
1

Kringdag Maasland, voor God, Koning en Vaderland

Ook het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk heeft het, zoals vele andere gildes, de afgelopen jaren moeilijk gehad. In het licht van een hoopvolle toekomst vond Sint Joris het een eer om de Kringdag Maasland 2019 te organiseren. Het werd een mooi aangekleed festijn, boordevol tradities en rituelen. Voor God, Koning en Vaderland.

Het programma startte op zaterdag 29 juni met een feestavond in de tent op wielerbaan De Heuvelen in Nieuwkuijk. Zondag de 30ste puilde de kerk in Nieuwkuijk uit met talrijke gildes in vol ornaat, de gebruikelijke rituelen en in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders. Monseigneur Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch hield een toespraak in deze kerkdienst, die eindigde met het brengen van de vendelgroet. Toespraken ook in een tropisch Patronaatsgebouw door commissaris van de Koning, Wim van de Donk, beschermvrouwe van het Sint Jorisgilde Hanne van Aart, burgemeester Willemijn van Hees en hoofdman Eric-Jan van Eggelen van het Sint Jorisgilde over een traditie, waarvan zij hopen die nog lang in stand mag blijven. Vele gilden, waaronder ook het Sint Jorisgilde hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad: nauwelijks nieuwe aanwas, geen jeugdleden en de bureaucratie van de overheid. Het kost inspanningen om als gilde te kunnen blijven bestaan, Maar gildes zijn “robuust”, moeten door en veranderingen trotseren die in sommige gevallen tot een nieuwe vorm leiden. Uiteraard werd er in ’t Patronaatsgebouw ook erewijn geschonken.

Na de massale opmars op het sportterrein van RKVV ging het bonte gezelschap in optocht door enkele straten in Nieuwkuijk richting het fraai versierde feestterrein De Heuvelen. Daar vonden de wedstrijden plaats, evenals op het terrein van het gildehuis aan de Meerdijk. Kringdag Maasland 2019, waaraan 42 gildes deelnamen is een indrukkend gebeuren geworden, ook door de aandacht die commissaris Van de Donk schonk aan een oud-Brabants volkslied dat perfect past bij dit type evenementen: Were Di!

1e couplet

In ‘t Zuiden van ons vaderland,
Daar ligt een plekje grond;
Waar godsdienst, vreugd en vrijheid heerscht,
Waar onze wieg eens stond,
Waar Meijerij en Baronie,
Met Langstraat en met Peel
En ‘t Land van Heusden samen vormt
Een onverdeeld geheel.
Dat is Noord-Brabant, onze streek,
Wij blijven haar steeds trouw.

1-7-2019 © tekst van de redactie, foto’s Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee