Loopt GOL uit de PAS?

De uitspraak van de Raad van State over verleende vergunningen en PAS heeft nog al wat stof doen opwaaien. De Raad van State bepaalde onlangs dat de PAS geen basis kan zijn voor het verlenen van vergunningen. Meteen werd de uitspraak ook in verband gebracht met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Ook bij de diverse verkeersmaatregelen in het kader van de GOL speelt de PAS een rol. Maar wat de invloed van de uitspraak van de Raad van State is op deze maatregelen is op dit moment nog onduidelijk. De uitspraak zal eerst nog uitvoerig bestudeerd moeten worden door mensen die daarvoor doorgeleerd hebben. Als leek zou je denken, als die PAS geen basis kan zijn voor het verlenen van een vergunning, dan zal het ook wel geen basis zijn voor het weigeren van een vergunning, maar dat zal wel te simpel gedacht zijn. De Raad van State zal overigens binnenkort de diverse ingestelde beroepen tegen de GOL-maatregelen gaan behandelen en dan zal de PAS wellicht ook aan de orde komen.

Wat is die PAS nou precies en wat heeft die met de GOL te maken? PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof. In veel natuurgebieden is er al jaren een teveel aan stikstofdepositie, zeer schadelijk voor de natuur en die schade wil men via de PAS zoveel mogelijk beperken. Dat kan ook een belemmering opleveren voor nieuwe economische activiteiten. Want die stikstof is o.a. afkomstig van de industrie, maar ook van het verkeer. In die PAS wordt samengewerkt door het Rijk, de provincies, natuurorganisaties en het bedrijfsleven. Samen hebben deze instanties een groot aantal natuurgebieden in Nederland aangewezen waar het belangrijk is om die stikstofdepositie terug te dringen. In het kader van de GOL-maatregelen zijn daarbij twee gebieden van belang. Voor GOL-west is dat het gebied van de Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen, voor GOL-oost is dat het gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. De PAS bepaalt dat door nieuwe maatregelen zoals bedrijfsvestiging of aanleg van nieuwe wegen de stikstofdepositie in deze gebieden in principe niet of slechts zeer beperkt mag toenemen. In principe, want het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alle nieuwe ontwikkelingen tegen te houden. In bepaalde gevallen kan een bepaalde ontwikkelingsruimte geboden worden om een nieuwe ontwikkeling toch mogelijk te maken.

Bij de vaststelling van het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) voor de GOL zijn diverse achtergrondrapporten verschenen. Eén daarvan heeft betrekking op het aspect Natuur en in dat rapport wordt beschreven wat de invloed is van de diverse GOL-maatregelen op diverse aspecten zoals fysiek ruimtebeslag, licht, geluid, verdroging en dus ook die stikstofdepositie. In dat rapport is te lezen dat de GOL-maatregelen zowel in GOL-west als in GOL-oost een beperkte negatieve invloed hebben op de stikstofdepositie in de genoemde natuurgebieden, maar dat er in beide gevallen een ontwikkelingsruimte is toegewezen. Die ontwikkelingsruimte zou ruim voldoende moeten zijn om de GOL-maatregelen te kunnen uitvoeren en de conclusie in het achtergrondrapport is dan ook dat de PAS geen probleem voor GOL hoeft te zijn: problemen zijn er niet of kunnen met compenserende maatregelen worden opgelost.

Maar ja, dan komt die Raad van State met een uitspraak en wat nou precies de betekenis van deze uitspraak voor de GOL-maatregelen inhoudt, dat zullen we binnenkort wel horen van de deskundigen op dit gebied. Mogelijk dat de kwestie opnieuw zal leiden tot nieuwe beroepszaken bij de Raad van State. Vooralsnog ga ik er van uit dat de uitspraak niet zal leiden tot een vertraging van het GOL-proces. Want dat zou betekenen dat vele inwoners die al vele jaren last hebben van de grote verkeersoverlast in hun woonstraten of in hun directe woonomgeving nog langer moeten wachten op een definitieve oplossing.

Drunen, vrijdag 14 juni 2019

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Vorige
Volgende
Reacties

  Aan DMP, de heer Kees Musters,
  Met interesse lees ik uw stukken gelezen over de GOL plannen, onder andere op de website Hallo Heusden. Je kunt voor en tegen de GOL plannen zijn. Maar welk standpunt je ook inneemt of uitdraagt, het moet wel kloppen. Vooral als het dient om de bevolking in de aanliggende dorpen juist voor te lichten welk een behoorlijke impact deze plannen zullen hebben op het leefmilieu en leefomgeving.

  In uw stuk vallen mij drie zaken op:

  1e.
  U benoemt alleen de voordelen van het GOL plan terwijl er zeker ook nadelen zijn. Bijvoorbeeld het verdwijnen van de groene buffer tussen 2 dichtbevolkte gebieden (Drunen en Waalwijk), meer verkeerslawaai, verdwijnen van een deel van het erfgoed “De Baardwijkse Overlaat, toename van het sluipverkeer door de dorpen (hier kom ik in punt 2 op terug).

  2e.
  U ziet als belangrijk argument om dit plan te realiseren, minder sluipverkeer door de dorpen. Echter in de praktijk zal het tegendeel waar zijn. Als u de moeite neemt in de morgenuren de file te analyseren tussen Waalwijk richting Den Bosch dan zal het u opvallen dat veel verkeer de afslag Drunen neemt om binnendoor de weg verder te zoeken. U hoeft geen verkeersdeskundige te zijn dat dit met het GOL plan zal toenemen omdat de afslagen ruimer worden en de sluiproutes gemakkelijker bereikbaar. Aangezien de filevorming op de A59 in het GOL plan niet wordt opgelost en alleen maar zal toenemen als de stoplichten bij Hooipolder verdwijnen, zal het nemen van de sluiproutes juist meer worden in tegenstelling wat u beweert en de bevolking doet geloven. Dit is geen doemscenario, het zijn mensen die bij file over hun route beslissen en is nu al dagelijkse praktijk.

  Ik heb voor u de volgende vragen:
  1. Waarop baseert u dat het sluipverkeer door de dorpen zal afnemen terwijl dit nu al praktijk is.
  2. Zijn er in uw achterban DMP geen mensen die kritisch staan tegenover deze plannen en bepaalde
  punten uit de plannen ter discussie stellen.
  3. Wat heeft u voor plannen in de toekomst om het sluipverkeer, wat er nu al is en meer gaat
  worden, om dit tegen te gaan. Daarmee bedoel ik ook het sluipverkeer door Nieuwkuijk richting
  Helvoirt om de file rondom den Bosch te mijden.

  Natuurlijk het GOL plan heeft ook een voordeel. Dit betreft de Eindstraat in Drunen. Maar dit had al lang gerealiseerd kunnen worden met het aanleggen van de parallelweg.

  U begrijpt, ik ben als heemkundige van de Heemkundekring Onsenoort geen voorstander van een groot deel van deze GOL plannen. Daarom hoop ik dat de Raad van Staten met een gezonde kijk de plannen nog eens kritisch tegen het licht houdt en met een betere oplossing komt.

  Met vriendelijke groeten,

  Gien van Wijk
  Bestuurslid Heemkundekring Onsenoort en schrijver van het boek “van Karrenspoor naar Maasroute”

  Voor een reactie kunt u mij altijd kontakten via mail: gienvanwijk@ziggo.nl of 06 20266326

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee