Klimaatplein presenteert ‘Het land van ‘t Oude Maasje’

Welke ideeën hebben inwoners om Heusden te verduurzamen? Op 24 mei trad het Klimaatplein Heusden daarmee naar buiten en presenteerde hun ideeën aan de gemeente Heusden en de gemeenten Meerssen, Schiedam en Rotterdam die samen met Heusden deelnemen aan de leerlijn Duurzaamheid binnen het Ontwikkeltraject ‘Anders werken aan dorp, stad en land’.

Het centrale thema van de bijeenkomst in Heusden was verankering van de ideeën die in deze leerlijn de afgelopen vijf maanden tussen deze gemeenten zijn uitgewisseld en die Heusden helpen om beter van duurzame dromen naar daden te komen.

Heel. Heusden. Duurzaam.

Heusden is een gemeente waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Dat wil de gemeente ook in de toekomst graag zo houden. Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering raken ons allemaal. Alleen als wij zuinig zijn op onze leefomgeving kan iedereen er, ook na ons, plezier van hebben. De gemeente wil graag inspireren om bewuster te leven en stimuleert burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Er zijn zoveel goede ideeën en kennis in Heusden aanwezig! Samen – als gemeenschap – maken we werk van de duurzame opgaven die bijvoorbeeld naar aanleiding van het Klimaatakkoord op ons afkomen. Samen verkleinen we onze ‘voetafdruk’. Zo dragen we allemaal een steentje bij aan een mooie toekomst in Heusden voor onszelf en de volgende generaties.

Klimaatplein Heusden treedt naar buiten

Het Klimaatplein Heusden presenteerde zich in het Bezoekerscentrum in de vesting. Klimaatplein Heusden wordt gevormd door inwoners uit de kernen Doeveren, Heesbeen, vesting Heusden, Herpt en Hedikhuizen die in hun woonplaats actief zijn op het terrein van klimaat- en energie-initiatieven. Elke kern heeft zijn eigen aandachtspunten en een eigen aanpak. Door samenwerking bevorderen zij de uitwisseling van kennis en ervaring en initiëren samenwerking waar dat meerwaarde oplevert. Het staat open voor alle inwoners, ondernemers en organisaties die ook aan de slag willen met het verduurzamen van de woon- en leefomgeving in Heusden. Klimaatplein Heusden heeft een zienswijze ingediend op de visie zonnevelden van de gemeente Heusden. De nieuwe loot aan de stam, die op 24 mei gepresenteerd werd, is het project ‘Het land van ‘t Oude Maasje’.

Het land van ‘t Oude Maasje, samenwerkende dorpen

In dit project stellen de dorpen (Doeveren. Heesbeen, Oudheusden, Vesting Heusden, Herpt en Hedikhuizen) die aan ‘t Oude Maasje liggen samen een plan op voor het ruimtelijk inpassen van klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en energietransitie. Met dit project wil Klimaatplein Heusden, evenals de gemeente, via een aanpak ‘van onderop’ klimaat- en energievraagstukken bespreekbaar maken in de dorpen en daarmee de inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren met oplossingen te komen. De plannen van de dorpen worden samengevoegd tot een plan en samen met de gemeente uitgevoerd.

29-5-2019 (c) persbericht gemeente Heusden, uitgelichte foto Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee