Paasverhaal
18 april 2019 |
0
0

Pasen als bron voor de Kanjertraining

Hoewel het paasverhaal al twee millennia oud is, heeft het niets aan kracht ingeboet. Het bewijs hiervoor zien we ieder jaar weer op verschillende manieren: de vele uitvoeringen van de Mattheüs Passion, The Passion op TV en nu ook in Ahoy (en Waalwijk), de vele kerkgangers in de Goede Week. Ook de meeste katholieke basisscholen in onze regio besteden ieder jaar weer aandacht aan het paasverhaal. Ja, Pasen is meer dan een voorjaarsfeest met huppelende konijntjes, chocolade-eitjes en kuikentjes. Ook dit jaar mocht ik op De Duinsprong, De Vijfhoeven, De Bussel, ’t Kompas en op ’t Palet het paasverhaal voor heel veel leerlingen vertellen. Nu stond de vraag centraal waarom die aardige en goede man (zoals Jezus toch bekend stond en staat) dood moest. En ook de vraag of Goede Vrijdag niet beter Slechte Vrijdag genoemd zou moeten worden.

Vast in de eigen valstrik
Een van de redenen waarom een klein groepje Jezus dood wilde, was jaloezie. De mensen luisterden nou eenmaal liever naar de sympathieke Jezus dan naar een paar machtsbeluste en jaloerse schriftgeleerden en priesters. Daarom probeerden de laatsten hem te vangen in een valstrik. Zo genas Jezus eens een man die al dertig jaar verlamd op een matje lag, door hem overeind te trekken. Pech voor Jezus dat dat op sabbat was, de Joodse zondag waarop niet gewerkt mag worden Toen Jezus dat verwijt te horen kreeg, bedacht hij een slimme tegenvraag: “Wat doet u als uw ezel op sabbat in de put valt?” “Nou,” zei de schriftgeleerde: “dan roep ik mijn vrienden en dan trekken we hem eruit natuurlijk.” Zelfs in groep 1-2 snapten leerlingen dit antwoord van Jezus direct: “Ah, dat is ook werken en dat mag niet op sabbat.” Helaas hielp dat niet, de jaloerse man en zijn ‘vrienden’ werden alleen maar bozer.

Een sneaky plan
Om Jezus toch uit de weg te ruimen bedachten de jaloerse mensen vervolgens een sneaky plan: ze zouden hem midden in de nacht oppakken. Judas was maar al te graag bereid voor flink wat geld een ‘klusje van een kusje’ uit te voeren om Jezus zo aan te wijzen in het donker van de nacht. Na een proces dat de naam proces niet waardig is, werd Jezus ter dood veroordeeld. Zoals nu nog steeds veel mensen oneerlijk veroordeeld worden in een aantal landen.

Goede of Slechte Vrijdag
Leerlingen kijken altijd verbaasd als ik vertel dat de dag waarop Jezus ter dood werd gebracht Goede Vrijdag wordt genoemd. Dat herken ik, want ooit heb ik een pastoor willen ‘schuppen’ toen hij dat op school ook zo vertelde. Dan vertel ik dat die pastoor het mij indertijd goed uitgelegd heeft (en zo mijn interesse voor theologie heeft gewekt). Natuurlijk is het een ‘Pokkenvrijdag’, maar Jezus blééf goed. Toen hij werd geslagen, schold hij niet terug. Ook uitte hij geen dreigementen. Integendeel, hij bad voor zijn moordenaars. Jezus had blijkbaar de mentale kracht te midden van alle negativiteit positief te blijven: zo overwon hij de vicieuze cirkel van het kwaad en gaf hij ons een goed voorbeeld. Kortom, Goede Vrijdag. Voor wie zo in het leven staat, is er altijd Nieuw Leven mogelijk, al dan niet bekrachtigd door God over de dood heen.

Kanjertraining
Alle genoemde basisscholen doen aan ook sociaal-emotionele vorming, o.a. via de Kanjertraining. Daarbij worden petjes met vier verschillende kleuren getoond. Zo staat de zwarte pet voor de vlerk, die niet alleen uitdaagt, maar ook ruzie zoekt en de baas wil spelen (en zo een potentiële pester is). De rode pet lacht uit, loopt mee en is een uitslover die theater maakt. De gele pet doet zielig, trekt zich terug en is bang. De witte pet daarentegen is echt zichzelf, is te vertrouwen, vriendelijk en behulpzaam op een leuke, stoere manier.

Het paasverhaal bood mooie aanknopingspunten naar de Kanjertraining die de leerlingen direct snapten. Zo valt Jezus te kennen aan zijn witte pet: in Kanjertermen, hij is een tijger die altijd te vertrouwen is en die ook dapper is en voor anderen durft op te komen. De soldaten die Jezus belachelijk maken met een doornenkroon hebben een rode pet op. De jaloerse priesters en schriftgeleerden die Jezus uit de weg willen ruimen hebben een inktzwarte pet op.

Zo blijkt een oud verhaal helemaal bij de tijd te zijn en diepe bronnen van sociaal-emotionele vorming te bieden voor de jonge opgroeiende mens. Het enorme meeleven en -denken van de leerlingen (en leerkrachten) geeft veel hoop voor de toekomst. Onze samenleving zal zich steeds opnieuw uitvinden en waarmaken. Ook dat is een vorm van Opstanding, van Pasen dus.

19-4-2019 © tekst en beeld dr. Bill Banning – identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA, gemeente Heusden Foto’s: Marian de Bonth

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee