Openbare fractievergadering CDA Heusden

Op 17 april houdt CDA Heusden een openbare fractievergadering. Iedereen die graag met de CDA fractie onderwerpen van de gemeenteraad wil bespreken is welkom op een van onze openbare fractievergaderingen.

Direct na Pasen vinden de raadsinformatie-vergaderingen plaats, ter voorbereiding van de gemeenteraad van 14 mei.  Aan de orde komt onder andere: de visie zonnevelden, welstands-nota, aanpak verduurzaming gemeentegebouwen, herijking deelbegroting jeugd 2019 en verordening hemelwaterafvoer en grondwater en de Strategische Meerjaren Agenda van de regio.  Agenda: https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen. U kunt ook een afspraak maken met de fractie, stuur een bericht of bel: Desiree Rijnders 06-52794269 of Erika van Gessel 06-39219460.

I.v.m. witte donderdag vindt het openbaar fractieoverleg niet op donderdag maar woensdag plaats op: woensdag 17 april, 20.00 tot 22.00 uur Het Patronaat, Nieuwkuijk.

10-4-2019 © tekst CDA Heusden

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee