Alle vlinders verzameld in glossy

Altijd al willen weten welke vlinders er voorkomen in de gemeente Heusden? De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft in haar nieuwste vierkleuren magazine ‘Heusden … een groene gemeente’ alle 33 in de gemeente voorkomende vlinders verzameld. In woord, maar vooral ook in beeld. De tekst is rijkelijk geïllustreerd met foto’s van eieren, poppen, rupsen en vlinders. De prijs van deze nieuwste glossy is € 5.95 en hij is verkrijgbaar bij boekhandel Sikkers in Drunen en bij Zin In Boeken in de vesting Heusden.

Naast de 33 soorten die je nu al kunt tegenkomen is er ook aandacht voor twee soorten die binnenkort worden verwacht: het pimpernelblauwtje en de Grote weerschijnvlinder. Verder is er een overzicht hoe de soorten zich de laatste zeven jaar in de gemeente Heusden ontwikkeld hebben.

Ook de twee eerdere uitgaven van ‘Heusden … een groene gemeente’ zijn nog te koop in bovenstaande winkels. In de eerste een beschrijving van de natuurgebieden in de gemeente. Omdat de gemeente Heusden op de grens ligt van zand en klei en op de grens van hoog en laag zijn de natuurgebieden erg verschillend. We hebben stuifzand, wielen, bossen, eendenkooien, schrale graslanden, natte graslanden, zonnige dijktaluds en oude Maasarmen. De teksten over de beschreven gebieden zijn aangevuld met veel foto’s van planten en dieren die u in deze gebieden kunt tegenkomen.

In nummer 2 vind je veel informatie over boerenlandvogels en vogels in het Vlijmens Ven. Daarnaast komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moeraskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

Alle drie de glossy’s zijn een handige leidraad bij een (hernieuwde) kennismaking van de prachtige natuur in onze gemeente. Je kunt ook kiezen voor het lidmaatschap van de NMVH. Dit kost € 12,- per jaar. En dan krijg je de nieuwste glossy er gratis bij. Meer informatie over het lidmaatschap en de activiteiten van de Natuur- en Milieuvereniging van de gemeente Heusden vind je op www.natuurenmilieuheusden.nl.

30-4-2019 © tekst en afb. NMVH

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee