14 maart 2019 |
0
2

“Ze moeten zich ook thuis gaan voelen”

‘Inventarisatie huisvesting arbeidsmigranten’, lezen we in de informatiepagina Nu & morgen van de gemeente Heusden in het Weekblad Waalwijk/Drunen op 6 februari. Op de volgende pagina zien we dat voor drie woningen ontheffingsvergunningen zijn verleend: ‘Wijziging bestemming in verband met huisvesten meer dan 5 personen’. De Volkskrant publiceert op 21 februari een artikel met de tekst: ‘Waarom een tweede Polenhotel (g)een goed idee is.’ Voldoende redenen om in gesprek te gaan met wethouder Thom Blankers (VVD) van de gemeente Heusden met de vraag hoe in onze gemeente de huisvesting voor Polen en andere arbeidsmigranten is geregeld.

We hebben ze hard nodig, roepen sommige landelijke politici in koor, want we komen mensen tekort: in de agrarische sector, de logistiek, de maakindustrie en in de zorg. Ook de wethouder wijst daarop. “We hebben eenvoudigweg niet voldoende mensen en kunnen economisch gezien daarom niet zonder hen.” Dat lezen we eveneens in het interview met Blankers in het Brabants Dagblad van 11 januari jl.: ‘Duizenden arbeidsmigranten ‘dakloos’.

Veruit overal goed
Thom Blankers ontkent niet dat er soms problemen zijn met arbeidsmigranten die overlast bezorgen, zeker onder de categorie shortstayers (kortverblijvers): mensen die hier in korte tijd geld willen verdienen en dan weer terugkeren, die geen binding zoeken hier en die genoegen nemen met een klein kamertje en dat desnoods met anderen delen. “Maar op veruit de meeste plekken gaat het goed. Waar dat niet het geval is en we er melding van krijgen, moeten we actie ondernemen, zodat we het Heusdens Interventieteam HIT eropaf kunnen sturen. Als er mogelijkheden bestaan tot legalisatie volgen we eerst dat pad. Is er sprake van mensonterende omstandigheden, dan grijpen we in.”
“Daarnaast willen we met name de twee andere categorieën, de midstayers en longstayers (voornamelijk arbeidsmigranten en hun gezin) iets te bieden hebben. Ze komen hier niet alleen wonen, maar moeten zich ook thuis gaan voelen. Denk aan huisvesting, privacy, vergunningen, taalverwerving, zorg en welzijn en integratie.” De wethouder wil maar zeggen: “Tegenover plichten staan ook rechten. Juist vanwege de wederzijdse rechten en plichten zijn we nu bezig beleid te ontwikkelen: wie is waarvoor verantwoordelijk?”

Nieuw beleidskader
“Rond de zomer van 2019 willen we met een nieuw beleidskader komen. We, dat zijn burgemeester Willemijn van Hees als het gaat om handhaving, en de wethouders Mart van der Poel met het aandachtspunt wonen, Kees van Bokhoven (vergunningen), Peter van Steen (zorg en welzijn) en ikzelf (economie), waarbij ik ook als coördinerend wethouder dienst doe. Daarin moeten onderwerpen aan bod komen als de huisvestingsmogelijkheden die er in onze wijken zijn en goede, bij Heusden passende oplossingen voor de huisvestingsproblematiek. Verder mogelijkheden op sociaal terrein, omgevingsdialogen, huisreglementen, en, waar mogelijk, huisvesting in de buurt van de bedrijven waar arbeidsmigranten werkzaam zijn. Daarvóór willen we ideeën horen van sleutelfiguren van de diverse partijen. Zorgvuldig beleid vraagt immers duidelijkheid in handelen, is te handhaven en moet begrijpelijk zijn voor de blijvers, de omwonenden, de ondernemers en natuurlijk ook de politiek en de gemeente.” Als voorbeeld noemt Blankers het beleid op huisvesting: “Waar mogen arbeidsmigranten wonen, zijn er voldoende parkeerplaatsen en hoeveel bewoners zijn toegestaan per wooneenheid? De Stichting Normering Flexwonen hanteert een aantal m2 per bewoner.”

Legitiem B.V.
“Onze gemeente huisvest momenteel 1.000 tot 1.500 arbeidsmigranten. En het worden er naar verwachting veel meer,” vertelt Blankers. Dat het aantal ’woonachtige arbeidsmigranten’ naar verwachting groter is dan de officieel geregistreerden zal niemand verbazen, maar dat is dan ook een van de redenen waarom medewerkers van Legitiem B.V. zijn aangesteld als bevoegd ambtenaar om te controleren waar en hoe arbeidsmigranten zijn gehuisvest. “Net als elke inwoner moeten ook arbeidsmigranten uit de EU zich inschrijven bij de gemeente waar ze gaan wonen. Helaas gaat de mythe onder sommige arbeidsmigranten, meestal ingegeven door malafide huisbazen, dat ze dat beter niet kunnen doen. Aan die mythe willen we een einde maken. Los daarvan: er is een huisvestingsprobleem en daar moeten we nu wat mee.”

Groeiende groep arbeidsmigranten
De wethouder verwijst naar het rapport van 31 maart 2017 van bureau Companen over de huisvesting van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten. Dat beveelt onder andere aan: “Een beter zicht op de huidige huisvestingssituatie van met name tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten geeft een scherper beeld van de groep die op dit moment woont in niet-wenselijke situaties. Met dat inzicht is het mogelijk de werkelijke huisvestingsopgave die er op dit moment al is, beter af te bakenen. Dat is nodig om zicht te krijgen op de huidige en toekomstige opgave. Dit is van belang, zeker gezien de sterke groei van de groep tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten.“ Zie https://www.companen.nl/arnhem/wp-content/uploads/2017/10/Regio-Hart-van-Brabant-Deelrapportage-huisvesting-arbeidsmigranten.pdf.
Intussen kunnen we voorzichtig stellen dat dit rapport cijfermatig is achterhaald: de landelijke politiek spreekt nu van 50.000 extra gewenste arbeidsmigranten.

Samen doen
Wie goed doet, goed ontmoet, luidt het spreekwoord. Oftewel, mensen die zich welkom weten, zullen daarnaar handelen. Dat laat de immer enthousiaste en goedgeïnformeerde wethouder doorklinken en hij laat er geen misverstand over bestaan: “We moeten het allemaal samen doen en ons realiseren dat arbeidsmigranten nodig zijn en ons veel goeds kunnen brengen.”

14-03-2019 (c) tekst Dimph Vos, foto Thom Blankers, gemeente Heusden, overige foto’s (archief) HH

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee