Reacties van GroenLinks op armoedebeleid

Is het armoedebeleid van de gemeente Heusden misschien te armoedig? Dat was de insteek van GroenLinks Heusden voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 februari 2019. Op de agenda stond  namelijk het armoedebeleid en de aanpak van schulden binnen de gemeente Heusden. Voor GroenLinks is dit een zeer belangrijk thema. Voor gezinnen, volwassenen en kinderen die hiermee te maken krijgen is langdurige armoede en leven met schulden een zeer groot probleem. Het kan leiden tot continue angst en stress je kan er dus letterlijk ziek van worden.

GroenLinks vindt dat de gemeente Heusden met meer ambitie en lef de armoede moet tegengaan. Reden om drie moties in te brengen waarmee een discussie over het armoedebeleid op gang werd gebracht.

De moties waren:

1) het invoeren kinderkledingbonnen

2) het  wegnemen van de weigeringsgronden voor schuldhulp

3) een oproep aan de gemeente om het voortouw te nemen bij een onderzoek naar de mogelijkheden van een gemeentelijk basisinkomen.

Motie 1:          Invoeren kinderkledingbonnen (fashionchecks)

Het minste wat de gemeente kan doen, is de mensen die ondersteuning nodig hebben ook echt te helpen. Op dit moment wordt 45% van de mensen die recht hebben op een HeusdenPas niet bereikt. Van de speciale middelen van het rijk voor het verminderen van de armoede bij kinderen (de Klijnsma-gelden) wordt ongeveer 60.000 euro niet uitgegeven. Wij vinden het niet kunnen dat deze middelen zomaar op de plank blijven liggen en mogelijk straks zelfs aan heel andere zaken worden uitgegeven.

Reden voor GroenLinks om hierover met een zeer concrete motie te komen. Als een signaal en een voorbeeld van wat in andere gemeentes wordt gedaan. De wethouder vond het duidelijk niet fijn dat we dit zo deden, maar heeft toegezegd om het invoeren van de kinderkledingbonnen op te pakken. Als de gemeente nu ook nog verder gaat kijken naar wat de gemeentes om ons heen doen en wat daar goed werkt, hebben we hiermee ons doel bereikt. We hebben de motie daarom ook niet meer in stemming gebracht.

Motie 2:          Afschaffen weigeringsgronden schuldhulp

Voor mensen met schulden heeft de toegang of de weigering tot de schuldhulp grote consequenties. De Ombudsman constateert dat in Heusden de toegang tot de schuldhulpverlening voor verbetering vatbaar is omdat de gemeente werkt met weigeringsgronden bij de schuldhulp. Dit speelt bijvoorbeeld bij zelfstandigen met een actief bedrijf of mensen met een fraudeschuld (waarbij dit laatste ook het niet op tijd doorgeven van informatie kan zijn).

Met onze motie roepen we de gemeente op om geen weigeringsgronden meer te hanteren. Vorig jaar deed al 34% van de Nederlandse gemeente dit. Heusden loopt hierop dus nog achter. De strekking van onze motie werd breed in de raad gedragen, maar het meteen stoppen met weigeringsgronden bleek een te grote stap. Onze, samen met D66, PvdA, D66, Heusden Transparant en CDA, aangepaste motie om de effecten eerst te onderzoeken werd raadsbreed aangenomen. De wethouder heeft hiervoor tot november.

Motie 3:          Experiment basisinkomen

Zekerheid over een inkomen kan zorgen voor rust en minder stress en kan bijdragen aan het welzijn van mensen. De gemeente geeft aan spannende ontwikkelingen, zoals die rond het basisinkomen, met belangstelling te volgen maar er verder niets mee te doen.

Wij zijn van mening dat voor de echte aanpak van armoede een moedigere visie nodig is. Vandaar onze motie om het voortouw te nemen in een onderzoek of experiment met een basisinkomen (op gemeente niveau). Zowel voor het college als voor de raad bleek deze oproep nog te ver. We hebben de motie daarom niet in stemming gebracht. Wel heeft het, ook binnen het college, geleid tot een discussies over basisinkomen, vertrouwensexperimenten en experimenten met de bijstand.

We komen hier natuurlijk nog op terug!

Ook de moties voor duidelijkere kaders en resultaten (initiatief D66) en een onderzoek naar de rente van de kredietbank (initiatief DMP) hebben wij ondersteund.

26-2-2019 © tekst GroenLinks, foto Pixabay

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee