17 februari 2019 |
0
1
FEB 28
Wanneer:
19:00
Wie:
CDA Heusden
Wat:
Discussieavond over een goede leefomgeving
Waar:
Voorste Venne in Drunen

CDA houdt discussieavond Leefomgeving

Een goede leefomgeving is van belang voor het welzijn van alle mensen die in Heusden wonen, werken en recreëren. Een schoon milieu ( lucht, water en bodem), groen in de wijk, bereikbaarheid, ruimte om te leven en te ondernemen: brood op de plank als basis voor een vitale leefgemeenschap.

De gemeente legt de verdeling van de ruimte over wonen, winkels, bedrijven, verkeer, sport, landbouw en natuur vast in bestemmingsplannen. Met de komst van omgevingswet verandert dit in 2021, doordat 26 milieu- en ruimtewetten worden samengevoegd. De gemeente gaat dan over ruimte èn milieu, vastgelegd in integrale omgevingsplannen. De bedoeling is dat ontwikkelingen tot stand komen in samenspraak met initiatiefnemer, omgeving en overheid en dat volstaan kan worden met één vergunning. Start van het proces is de omgevingsvisie, het toekomstplan voor Heusden.

CDA Heusden wil graag bij de start uw mening horen wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving. Daarom organiseren wij donderdag 28 februari vanaf 19.00 uur in de Voorste Venne een speciale discussieavond. In groepjes van maximaal 10 deelnemers, verdeelt per thema (wonen, groen en openbare ruimte, verkeer, buitengebied, milieu (lucht, geluid, bodem, water), bedrijven), vertelt u wat u belangrijk vindt. Iedereen wordt gehoord, alle informatie wordt gebundeld.

CDA Heusden vindt verbinding met de regio en andere overheden van groot belang. Graag houden wij korte lijntjes met alle niveaus. Ontmoet de regionale CDA-kandidaten: Eugène-Emile Kuis (Hedikhuizen) voor waterschap Aa en Maas, Marcel Derijckere (Tilburg) voor Provinciale Staten en Tom Berendse (Breda) voor het Europees Parlement. Na de pauze stellen zij zich kort aan u voor. De opbrengst van de avond vatten we samen in een top 10 van aandachtspunten, die CDA Heusden meeneemt naar de gemeenteraad van Heusden. Meer informatie desiree.rijnders@cdaheusden.nl of 0652794269.

17-2-2019 © tekst en afb. CDA Heusden

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee