29 januari 2019 |
0
2

Heusden hijst regenboogvlag als teken van gelijkwaardigheid

Na de publicatie van de omstreden Nashville-verklaring wapperde bij het gemeentehuis van Heusden fier de regenboogvlag. “We willen uitstralen dat iedereen gelijkwaardig is en dat ieder thuishoort in Heusden”, aldus burgemeester Willemijn van Hees.

‘God heeft het huwelijk bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’ en ‘Het is niet in overeenstemming met de heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele identiteit’. Het zijn twee citaten uit de beruchte en veelbesproken Nashville-verklaring die in de eerste week van 2019 veel opschudding veroorzaakte. De door veel strengchristelijke predikanten ondertekende ‘gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’ wijst niet alleen het ‘homohuwelijk’ af en stelt niet alleen dat homo’s en lesbiennes terug de kast in moeten, de Nashville-verklaring meldt ook dat ‘goede christenen’ homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen en suggereert dat genezing van homoseksualiteit mogelijk is. Als protest op deze verklaring en als teken van steun voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders ging in veel gemeenten de regenboogvlag uit, het symbool van de LHBT-gemeenschap. Ook in de gemeente Heusden!

Iedereen welkom

“We willen uitstralen dat iedereen gelijkwaardig is en dat ieder thuishoort in Heusden”, geeft burgemeester Willemijn van Hees aan als reden voor het hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis in Vlijmen. “Iedereen is in Heusden welkom, ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, religie en seksuele identiteit. En we hebben wederzijds respect voor elkaar. Ja, ook voor de mensen die wel achter de Nashville-verklaring staan. Maar ook al denk je anders, dan hoef je elkaar nog niet uit te sluiten. Ik sta pal voor het gedachtegoed dat iedereen mag – en moet – meedoen in onze maatschappij. Dat is ook de boodschap van onze gemeente. De commotie rond de Nashville-verklaring was voor ons aanleiding om dat nog eens goed te bevestigen. Met de regenboogvlag!”

Veel bijval

Willemijn van Hees vertelt dat er louter positieve reacties kwamen op de wapperende zeskleur. “Ik heb geen wanklank gehoord, alleen maar bijval. Van inwoners, maar ook van onze eigen medewerkers. Ze waren trots, meldden ze me, en stonden volledig achter onze actie.” De burgemeester – pas tien weken op haar post – tastte vooraf wel even het college af. “Ik ben nieuw hier, dus ik moest even polsen hoe zij erover dachten. Twee wethouders riepen onmiddellijk: ‘Doen!’ De andere twee zeiden in de loop van de dag: ‘Fijn dat de vlag er hangt!’.” Van Hees zelf twijfelde geen seconde over het hijsen van de regenboogvlag als teken van welkom voor iedereen. “Ik heb in mijn vorige gemeenten als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand al diverse ‘homohuwelijken’ gesloten. Vooral van lesbische stellen”, glimlacht ze.

In de voorhoede

De gemeente Heusden was de dag nadat de heisa rondom de Nashville-verklaring ontstond één van de eerste gemeenten die de LHBT-vlag in top had. “Ja, we zaten in de voorhoede”, knikt de burgemeester. “Vroeg in de ochtend wapperde de vlag al. Bij zo’n ‘hype moment’ zie je altijd dat er gemeenten zijn die als eerste iets doen, de rest volgt. ’s-Hertogenbosch was nog voor ons, maar we zaten absoluut vooraan in de golf.” Heusden had de vlag al in huis; aangeschaft toen enkele gemeentemedewerkers voorafgaand aan de Nationale Coming Out Dag op 11 oktober aangaven dat die dag de vlag in top zou moeten. “En we hebben er twee weken geleden nog eentje bijbesteld, zodat de volgende keer ook bij het gemeentehuis in Drunen de regenboogvlag kan wapperen.”

Regenbooggemeente

Burgemeester Van Hees was nog niet bekend met het fenomeen ‘regenbooggemeente’. Het ministerie van OCW stelt voor dit project tot 2022 zes miljoen euro beschikbaar. “Interessant”, lacht de burgermoeder na het horen van het bedrag. Een regenbooggemeente bevordert met de subsidie bijvoorbeeld veilige ontmoetingsplekken voor LHBT-jongeren, voorlichting over homoseksualiteit bij amateurvoetbalverenigingen en theatervoorstellingen op scholen. Er zijn inmiddels 49 regenbooggemeenten, ’s-Hertogenbosch is er één van. “Ik zal er eens naar kijken”, belooft Van Hees. “We houden elke week een overleg om te weten wat er speelt in onze gemeente en daarbij zijn nooit problemen omtrent gelijke behandeling naar voren gekomen. Het is in Heusden geen issue. Gelukkig. In mijn vorige gemeenten ben ik wel eens tegen obstakels in de papierstroom aangelopen. Een kind van twee vrouwen die ik getrouwd had kon alleen maar ingeschreven worden met de naam van een vader. Dat is kwetsend. Daar hebben we meteen werk van gemaakt. Zoiets kan voorkomen, maar we moeten er wel waakzaam en oplettend voor zijn. Ik bedank mensen die met zo’n vraagstuk naar ons toekomen altijd; het is fijn dat iemand ons er op wijst en dat we het kunnen aanpassen.”

Alle rangen en standen

Niet alleen binnen de gemeente is homoseksualiteit geen issue, ook binnen de gemeentelijke organisatie niet. Statistisch zouden er tussen twintig en dertig LHBT’ers bij de gemeente moeten werken. “Sommigen ken ik omdat ze heel open zijn over hun seksuele identiteit, anderen leerde ik kennen na hun enthousiaste reactie op de regenboogvlag. Onze organisatie weerspiegelt de samenleving en dat koester ik. We zitten tussen de middag allemaal samen in ons werkcafé, iedereen door elkaar. Ja, ook wethouders en ikzelf; de burgemeester heeft ook gewoon honger en trek in een broodje. Het is gezellig en informeel. En belangrijk! Dat alle rangen en standen zich hier welkom en gewenst weten, dat is goud! Dat geldt voor onze gemeentelijke organisatie en ook voor onze hele gemeente!” En daarom wil, zal en mag Heusden met trots de regenboogvlag hijsen.

29 januari 2019 © Tekst: Adri van Esch – Foto’s: Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee