‘Het zal mijn tijd wel duren.’ Kun je dat nog met droge ogen zeggen?

Op uitnodiging van de Natuur- en Milieuvereniging Heusden gingen een verslaggever en fotograaf van Hallo Heusden mee op bedrijfsbezoek bij Coolrec Plastics in Waalwijk. Deze excursie maakt deel uit van een serie bezoeken die de afvalstromen in ons milieu in beeld brengen, met name door het volgen van al het afval dat door de inwoners van de gemeente Heusden geproduceerd wordt.

Coolrec Plastics
Veel afval bestaat uit bruikbaar en kostbaar materiaal dat heel goed kan worden teruggewonnen en hergebruikt vertelt onze gastheer. Met een heleboel technische termen stort hij zijn kennis over de aanwezigen uit. Vooral veel afkortingen passeren de revue waardoor hij regelmatig een vraag moet beantwoorden ter verduidelijking. Afkortingen als PP, PE, PS, ABS en WEEE, een doolhof voor de argeloze luisteraar. Maar gaandeweg zijn verhaal vormt zich toch uiteindelijk min of meer een beeld van de activiteiten van Coolrec Plastics (en de tot de Renewi keten behorende bedrijven in Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk.) In Emmen wordt granulaat geproduceerd voor de industrie, Dordrecht verwerkt met name koelkasten en routers.

From waste to product
Om het kort te zeggen: het bedrijf koopt afgedankte elektrische of elektronische apparatuur op, oftewel alles waar een stekker aan zit, en haalt daar volgens een goed uitgedacht procede zoveel mogelijk bruikbaar materiaal uit. Verschillende soorten plastic, koper, aluminium. Dit afval komt uit diverse Europese landen, 55.000 ton in totaal per jaar. In kleine deeltjes, gesorteerd op soort en kleur, kan zeker 75% worden afgezet aan producenten die er weer nieuwe artikelen van maken. Hoe schoner het spul – Coolrec claimt 98% zuivere outlet plastics – hoe beter het bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor luxe artikelen als horloges of zonnebrillen.

Europese WEEE richtlijn *
Coolrec is er trots op dat het bedrijf bijna alle WEEE producten kan verwerken en deze als hoogwaardige herbruikbare materialen kan terug leveren aan de producent. Mooie voorbeelden van een circulaire aanpak zijn de samenwerking met bedrijven als Philips of Miele. Van de ontmantelde apparaten kunnen sommige onderdelen zelfs één op één weer terug geleverd en opnieuw gebruikt worden. En ja, er kan nog altijd meer afgescheiden en gehaald worden uit het overblijvende restmateriaal. Maar het zal nog enige tijd en veel innovatieve techniek vergen voor het zover is, dat dit ook kostendekkend of liefst winstgevend kan gebeuren. Afvalscheiding is natuurlijk ook gewoon handel waarbij we mogen hopen dat idealisme een belangrijke rol blijft spelen.

* De Europese WEEE richtlijn definieert vanaf 15 augustus 2018 zes categorieën elektrisch en elektronisch afval (of WEEE, Waste, Electrical and Electronic Equipment) die binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen. In principe valt alle apparatuur die elektriciteit of elektromagnetische velden nodig heeft om haar primaire taak uit te voeren, binnen de reikwijdte. Kortweg: alle apparatuur met een stekker of batterijen. De grootte van de apparatuur is geen criterium: van koelkast tot USB-stick en van laboratoriumapparatuur tot elektronische thermometers.

Rondleiding
Gestoken in veiligheidsschoeisel, beschermende brillen, oranje hesjes en met oordoppen in gaan we naar buiten om een kijkje te nemen in de hallen waar het werk wordt verricht. Het is er een hels kabaal, zodat maar weinig van wat onze gids vertelt tot ons doordringt. In zogenaamde blue bags staan honderden balen met terug te leveren materiaal klaar. Als een koper wordt gevonden passen er 22 van deze grote jongens op een vrachtwagen. In tientallen witte zakken zien we onder andere grof gehakte LCD schermen die nog gesorteerd moeten worden.

Wassen, drogen, ontstoffen
En dat hele traject doen we drie keer, vertelt onze gids. Zo wordt er een scheiding gemaakt in zware en lichte delen. Zwaar zijn bijvoorbeeld de metalen koper en aluminium, licht zijn de plastics. Door gebruik te maken van verschillend soortelijk gewicht – meer of minder zout in het spoelwater – komt steeds een andere soort plastic bovendrijven. Het spoelwater, in een soort enorme badkuipen, wordt zelf natuurlijk vuil, wat goed te zien is aan de opvangbakken met een dikke, grijze drab. Coolrec heeft daarom een eigen waterzuivering, en hoeft dus nauwelijks water in het riool te lozen.

Eigen testruimte
Om er zeker van te zijn dat het teruggewonnen plastic minimaal 95% zuiver is, wordt er uit elke blue bag een monster van een kilo genomen die getest worden op onder andere zuiverheid, dichtheid en smeltbaarheid. Voor de afnemers is dat een plus, zij hoeven die controle niet zelf te doen en dat scheelt kosten. Momenteel wordt in het afvalverwerkingswereldje ook nagedacht over regelgeving betreffende de trace ability (achterhaalbaarheid) van afval. Zo wil men de tussenhandel eruit halen en voorkomen dat die onterecht verdient aan de voor ons milieu zo noodzakelijke scheiding en hergebruik van grondstoffen.

Gaan we het redden?
Afval in alle soorten treffen we tegenwoordig dagelijks aan in de berm, in de sloot, in het bos, in onze eens zo schone straten en zelfs in de lucht dwarrelen de ballonnen en plastic zakken. Het laat zien dat nog lang niet iedereen is doordrongen van de noodzaak om zuinig te zijn op de, tot nu toe, enige plek in de kosmos waar wij kunnen leven. Bedrijven als Coolrec Plastics laten zien dat er een kentering gaande is. Hopelijk zijn we met zijn allen nog op tijd om de aarde te behouden voor onze kleinkinderen en hun nakomelingen. We zullen bewuster om moeten gaan met grondstoffen en zo min mogelijk afval gaan produceren.

Waar mag uw afval naar toe?
De vereniging Natuur en Milieu maakte excursies naar de afvalstoffendienst, waar uw afval als eerste naar toe gaat, naar de verwerker van al uw plastic, metaal (blikjes) en drankkartons (het PMD, dat verzameld wordt in de grijze container.  Let op: er kunnen hier alleen verpakkingen verwerkt worden! De rest van uw (harde) plastic is restafval en hoort dus in de ondergrondse container ingeleverd te worden of bij de Milieustraat. Verder waren er excursies naar verwerkers van uw tuinafval, het afval uit uw water en uit uw riolering en ook uw glas (let op: in de glasbak mag voor een optimaal recycling proces alleen verpakkingsglas, dus bijvoorbeeld geen vissenkommen, bloemenvazen, keramiek, ruiten.  Die kunt u ook inleveren bij de Milieustraat.

15 december 2018 © Tekst: Annelies van der Sanden, foto’s Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee