Ondertekening convenant RBT zorgt voor blijde gezichten

Een inschattingsfout, onvoldoende kennis van zaken dan wel het nalaten van inwinnen juridisch advies? Wat precies die vertragende hobbel veroorzaakt heeft in het lange pad naar de oprichting van een nieuw Regionaal Bureau voor Toerisme zal wel nooit helemaal duidelijk worden. Maar op vrijdag 21 december was het dan toch zover en konden wethouders van vier deelnemende gemeentes en het stichtingsbestuur RBT in oprichting elkaar feliciteren.

De hobbel
Een nieuwe organisatie, zo werd bedacht, moet starten met nieuwe medewerkers. De subsidie van de gemeente Heusden aan het HBT zou per 1 januari 2019 kunnen worden stopgezet en voor de vaste medewerkers van het HBT-team werd bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd. Deze vergunning werd niet verleend omdat juridisch kon worden aangetoond dat de nieuwe onderneming feitelijk een voortzetting is van het HBT (overgang van onderneming) en er dus een verplichting bestaat om het personeel over te nemen. Dat de vier dames van het Heusdens Buro voor Toerisme, Inge Sprangers, Lia van Delft, Bernadette de Hart en Marion Kusters uiteindelijk niet met zich hebben laten sollen, blijkt overduidelijk uit een passage die is opgenomen in het convenant.

Arbeidscontract of transitievergoeding
Daarin valt te lezen dat er sprake is van overgang van onderneming voor medewerkers van het HBT.  Personeel komt dus op basis van haar huidige arbeidsvoorwaarden direct bij oprichting in dienst van de stichting RBT. In een later stadium wordt bekeken of deze werknemers te plaatsen zijn in het functiehuis* van het RBT. Zo ja, dan worden vernieuwde arbeidscontracten afgesloten, zo nee, dan moet het personeel afvloeien conform de wettelijk geldende regels en dus met een transitievergoeding. Natuurlijk rijst dan ook de vraag wie er voor de extra kosten gaat opdraaien. Ook dat is in het convenant vastgelegd. Gemeente Heusden staat garant voor extra noodzakelijke bijdragen zoals het uitbetalen van de wettelijke transitievergoeding.

*Een functiehuis is een verzameling van functies die voorkomen binnen een organisatie. De functies zijn op een gestructureerde wijze samengevoegd tot een logisch en transparant geheel.

Iconen als kapstok
Wethouder Thom Blankers en zijn collega’s van Loon op Zand, Waalwijk en Dongen zij ervan doordrongen dat De Langstraat als regio te weinig zegt voor de bezoeker, maar willen juist via de reeds bestaande iconen meer toeristen binnen halen, liefst voor meerdaags verblijf. Door het ontwikkelen van aantrekkelijke arrangementen in nauwe samenwerking met elkaar en met ondernemers, aanbieders van recreatie, logies en horeca is men ervan overtuigd dat De Langstraat een uitstekende plek is om toeristen enkele dagen te vermaken of juist rust te bieden. Nu het convenant is ondertekend kan ook het nieuwe bestuur opgericht worden. Beoogd voorzitter Geert van Kempen penningmeester Rein de Ruiter en secretaris Jaap Kaai gaan op 28 december naar de notaris. Op 15 januari zal de stichting worden opgericht en met ingang van het toeristische seizoen 2019 hoopt men dat het RBT operationeel zal zijn onder aanvoering van de nog aan te stellen regiomanager, wier naam nog even niet genoemd wordt. Voor de Heusdenaren is het goed te weten, dat het Bezoekerscentrum in de vesting voorlopig nog gewoon als kantoor en informatiepunt in de running blijft. Eigenlijk kan niemand zich voorstellen dat dit ooit anders zal worden, maar zeg nooit nooit.

Blijde gezichten
Niets dan blijde gezichten dan ook tijdens de traditionele eindejaarsborrel van het HBT op vrijdag 21 december. Teamleden en gidsen omhelzen elkaar. Vicevoorzitter van het HBT bestuur Onno van Harmelen kan opgelucht het goede nieuws, dat natuurlijk al lang was doorgesijpeld, meedelen aan alle HBT’ers en hun partners. Hij hoopt dat met het behaalde resultaat de negatieve emoties die het hele jaar 2018 voelbaar zijn geweest, nu een keerpunt hebben bereikt. “Vanaf 2 januari gaan we er weer vol tegenaan!” Toch wordt er deze avond nog heel wat afgepraat over de hele kwestie. De stadsgidsen zijn over het algemeen positief over het bericht dat ze “gewoon worden overgenomen” door het RBT. Maar gezien het feit dat nu juist zij als ambassadeurs voor Heusden van groot belang zijn en de stadsrondleidingen altijd geld in het laatje hebben gebracht voor het HBT, verwachten zij met de nieuwe stichting toch eerst een stevig gesprek aan te gaan. “Het RBT is nu de vragende partij” weet men te melden.

Jubilarissen geroemd
Het werd overigens nog een leuk feestje. Er waren jubilarissen die in de bloemen werden gezet. Jos Rooijmans is 10 jaar gids en Sonja Lambrechts en Nico Dircksens zijn beide 10 jaar als gastheer aan het HBT verbonden. Veel lovende woorden vielen hun ten deel. Het vierkoppige team van het HBT droeg een gedicht voor met aandacht voor iedere medewerker apart. Na elk couplet juichte de zaal instemmend en nadat het buffet eenmaal was geopend was het nog lang gezellig in de bovenzaal van het Bezoekerscentrum.

22 december 2018 © Tekst Annelies van der Sanden, foto’s Aniek Oomens, Frank Horvers en Harrie van Delft

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee