23 december 2018 |
0
0

Hoofd, hart en ziel in balans dankzij creatieve leeromgeving

Zodra een kind leert lopen, kan het de wereld gaan verkennen. En dat doet het dan ook, met volledige overgave: ontdekken, springen, klimmen, voelen, proeven, ruiken en vergelijken, alles wat de basis vormt voor het latere leven. Waar is het dan goed voor dat ze, zodra ze naar school gaan, al snel in een behoorlijk strak regiem hun creatieve en inventieve basisvaardigheden moeten inperken, ten gunste van prestatiegerichtheid en te meten kennis?

Iets dergelijk hadden Frans van Buul, manager onderwijskwaliteit en innovatie, en Walter Tuerlings, coördinator duurzaamheid en natuur&milieu-educatie, van basisschool De Rode Bosbes (www.derodebosbes.nl) voor ogen, toen ze enkele jaren geleden op de bosbeskwekerij op Giersbergen een werkoverleg hadden over ‘Passend onderwijs’ (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs). De kwekerij stond te koop, zíj hadden een type school in gedachten waar leerlingen in een natuurlijke omgeving hun kennis, creativiteit en andere vaardigheden konden ontwikkelen.

Basisschool De Rode Bosbes
Hoewel de verkoop op Giersbergen niet doorging, ging in januari 2016 De Rode Bosbes officieel van start als een van de scholen van Scala (www.scalascholen.nl/media/638154/kerndocument-bosbessenschool.pdf) in een ruimte van basisschool De Bolster in Drunen.

Woensdag werkten de leerlingen aan een kerstuitvoering op Mariënkroon, waarna ze hun tipitent op het terrein lieten zien, evenals de salamandertjes die onder de rubberen tegels verborgen liggen. Daar vertellen de heren: “We wilden een school in een omgeving waarin de basishouding er een zou zijn met respect voor alles wat leeft, waar buiten leren, basisvaardigheden en sociaal gedrag, teamgeest en aandacht voor elkaar als vanzelfsprekend een hoofdrol vervullen. Inmiddels zijn dertien kinderen – groep 4 t/m 8 – ingeschreven bij de school en verblijven ze een deel van de schoolweek op Mariënkroon (www.marienkroon.nl) in Nieuwkuijk. Een rustige, natuurlijke omgeving, met een natuur-speel-leertuin en een vervallen kas die omgebouwd zal gaan worden tot jaarrond-moestuin, zodra daarvoor dankzij crowdfunding voldoende geld is verzameld.” Walter denkt daarbij aan de gebruikelijke groentesoorten en aan bijzondere kruiden, zodat ook de kinderen en hun ouders uit Turkije, Syrië en andere culturen hun ‘eigen’ gewassen kunnen kweken. En daarmee iets gezonds en lekkers voor elkaar leren klaarmaken.

Een eigen ruimte in het Geerpark
“Verder zullen we binnenkort in het Geerpark te vinden zijn,” vertelt Frans van Buul, “een woonwijk in ontwikkeling waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat.”
Als mensen netwerken en gesprekken aangaan met belangstellenden, dan leidt dat vaak tot mooie dingen. Dat bleek ook tijdens een gesprek dat Frans had met wethouder Wonen en Duurzaamheid Mart van der Poel. Frans: “Momenteel wordt op het Geerpark een houten ruimte gebouwd die wij van 8.00 – 17.00 uur mogen gebruiken voor Bosbesdagen, waarvoor alle geïnteresseerde schoolklassen zich kunnen inschrijven. In de overige uren en in het weekend kunnen anderen de ruimte gebruiken, ook voor voorlichting over de nieuw te bouwen woningen.” Er zijn in het park veel natuurplekken, houten klimrekken, een waterspeelbaan, een kabelbaan, een zonnebloem op zonnecollectoren, waterpartijen met keien, fruitbomen, en er is een jeu-de-boulebaan. Voor kinderen een waar paradijs waar ze veel kunnen ontdekken, onderzoeken, beleven en leren.

Helpende ouders
“Vier van de vijf schooldagen beginnen alle kinderen met twee uren ‘LmO’ (Leren met Ouders): rekenen, schrijven, lezen, taal, en dat steeds onder begeleiding van een eigen ouder én een leerkracht. De gedachte achter deze samenwerking met deze – niet vrijblijvende – inzet van ouders/verzorgers is, dat jonge kinderen weliswaar zelf actief en creatief een eigen identiteit opbouwen, maar dat ze dat ook samen doen met de wereld om hen heen: met andere kinderen, hun leraren en hun ouders/verzorgers. Hun ontwikkeling houdt niet op bij de uitgang van de school, maar krijgt in de vrije tijd haar praktische vervolg.
Het is ook daarom dat Walter en Frans met de ouders, voor aanmelding van het kind, daar thuis gaan kennismaken en praten over het kind, over elkaars zienswijze op het leven en de wereld én over de wederzijdse verwachtingen. Doel is dat ouders en leerkrachten gelijkschakelen, zodat de processen niet botsen waarlangs de ontwikkeling van het kind loopt. Iedere twee maanden is er een gesprek met de ouders over de vaardigheden en vorderingen van hun kind: in hoeverre zijn diens competenties gegroeid?

Grotere rol voor het Engels
In 2019 wil de Bosbessenschool Engels een grotere rol laten spelen. Een Italiaanse, Engelssprekende stagiaire zal met allerlei activiteiten komen helpen. Mogelijk kan zij dit samen doen met een medewerkster van de Buitenschool uit ’s-Hertogenbosch. De Rode Bosbes maakt voor het Engels basisonderwijs daarnaast ook dankbaar gebruik van de ervaringen van BS JongLeren in Drunen, waar leerlingen vanaf groep 1 tweetalig onderwijs krijgen.
Frans en Walter verwachten dat hun leerlingenaantal het komende schooljaar flink zal toenemen. Dankzij goede citoscores, de – met het oog op de toekomst – prettige afstemming met bijvoorbeeld het d’Oultremontcollege in Drunen, maar vooral dankzij de kinderen die ze zien groeien in hun ontwikkeling, hebben ze daar alle vertrouwen in.

23-12-2018 (c) tekst Dimph Vos, foto’s Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee