Afscheid van Sint Catharinakerk met weemoed, vier heren en volle kerkbanken

Op zondag 9 december 2018, vond de ‘uitvaart’ plaats van de in 1950 geconsacreerde Sint Catharinakerk. Een afscheid in weemoed, nostalgie en met een sprankje hoop voor de toekomst.

Pastoor Dieter Hedebouw en pastoor David Lebrun gaan voor, bijgestaan door de diakens Albert Soeterboek en Anton van Diessen. Vele Heusdenaren, parochianen en vrijwilligers, zijn gekomen om de laatste eer te bewijzen aan dit markante gebouw dat bijna 70 jaar geleden met zoveel liefde tot stand is gekomen.

Van koorknaap tot bestuurder
De Heilige Mis wordt verdienstelijk opgeluisterd door een samengesteld koor. Het St. Blasiusgilde roffelt plechtig tijdens de Consecratie. Maar wat vooral de aandacht van de aanwezigen vast houdt zijn de verhalen van oud misdienaar, acoliet en trouwe vrijwilliger Anton van Spijk en die van Bert Knops, secretaris van het parochiebestuur. Als zonen van koster Knops was de betrokkenheid van de broers bij de kerk vanzelfsprekend. Van het opstoken van de houtkachels tot het luiden van het Angelusklokje en het helpen met schoonmaken van de kerk. Kops heeft er goede herinneringen aan. De laatste zes jaar, sinds 2012, als bestuurder had hij zich anders voorgesteld, maar helaas stond vanaf dag één de sluiting en verkoop van de kerk steeds op de agenda.

Stiltecentrum blijft behouden voor Heusden
Toch, ondanks de weemoed, is men met de uitkomst van alle inspanningen tevreden. Eén man heeft zich bijzonder ingezet en mag uit handen van het bestuur naast woorden van dank een beeldje van de contente mens in ontvangst nemen. Geëmotioneerd geeft Ton Gelens toe dat het ook voor hem een zwaar proces is geweest waarin hij veel steun heeft gekregen van Anton van Spijk. “Het is zo jammer dat dit mooie gebouw, dat voor de katholieke gezinnen in Heusden zoveel betekend heeft, nu niet meer als kerk kan functioneren.” Hij is blij met het behoud van het stiltecentrum, dat te zijner tijd zal worden overgeplaatst naar de doopkapel.

Los laten om verder te kunnen gaan
In zijn overweging spreekt Dieter Hedebouw over de PR-man van Jezus, Johannes de Doper. Niet voor niets is het thema van deze viering “Een stem roept in de woestijn”. Met respect luister ik naar zijn woorden waarin het vertrouwen doorklinkt op ‘wedergeboorte’ van de kerk, met verjongde en grote kracht. Helaas is dit afscheid vandaag onvermijdelijk, erkent hij, maar soms moet je los laten om verder te kunnen gaan. Hij spreekt de hoop uit dat de pijn van het afscheid geen aanleiding zal zijn tot klagen en onverschilligheid. Maar liever een basis voor nieuwe dynamiek en de nog altijd diepe overtuiging van Gods opdracht tot liefhebben van de naaste.

Processie met symbolen maakt indruk
Voor de laatste keer wordt in deze kerk uit volle borst het oude, vertrouwde Credo gezongen. Daarna volgen de gebruikelijke onderdelen van de Eucharistieviering. Tijdens het uitreiken van de communie wordt het Lied van Maria van Heusden gezongen. De verbondenheid met de eigen Heusdense beschermvrouwe zit er nog goed in, getuige het enthousiaste meezingen van de wel wat carnavaleske melodie. In processie worden daarna de symbolen van de kerk naar buiten gedragen. Elk voorwerp staat voor een sacrament, de Schrift, het christelijk leven, gebed, muziek, zorg voor het gebouw. Diaken Soeterboek en pastoor Hedebouw dragen het evangelieboek en de ciborie (kelk waarin de hosties bewaard worden). Na de viering zal ook de Godslamp worden gedoofd. Het is een mooi, betekenisvol en indrukwekkend afscheid en op sommige gezichten is de ontroering zichtbaar. Een tijdperk is afgesloten. Er wordt nog lang na- en bijgepraat met koffie en koek. Mogelijkheid tot samenzijn wordt in de toekomst geboden in de kapel van zorgcentrum Sint Antonius.

9 december 2018 (c) Tekst Annelies van der Sanden, Foto’s Job van Nes

Ter informatie: Een groot deel van de inboedel van het kerkgebouw is in bruikleen en gaat terug naar de eigenaren. Liturgische objecten gaan naar andere kerken in binnen- en buitenland. Alle andere zaken worden in een veiling op zaterdag 19 januari aangeboden aan de parochianen tussen 10.00 en 12.00 uur, daarna tot 13.00 aan andere geïnteresseerden.

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee