12 november 2018 |
0
0

Het grafmonument van Maria Clara Josepha Bax

Vele Heusdenaren kunnen zich nog herinneren dat op de speelplaats van de Fatimameisjesschool een groot grafmonument van Bax heeft gestaan. Het grafmonument stond weleer op het kerkhof bij de Waterstaatskerk, de kerk die op het einde van de oorlog verwoest is. In de grafakte van 1885 is toen vastgelegd dat dit grafveld moest blijven staan en toen na de oorlog op de plaats van de kerk de meisjesschool is gebouwd, is het ook gebleven. Pas in de tachtiger jaren, toen de school is afgebroken, is het monument wel verwijderd, waarna een gedeelte tientallen jaren op de gemeentewerf heeft gelegen.

De tekst op het monument luidt: RUSTPLAATS VAN MEJUFFROUW BAX, VROUWE VAN OUDHEUSDEN ELSHOUT EN HULTEN, GEB. TE HEUSDEN 23 AUG. 1810, ALDAAR OVERL. 19 AUG. 1885. Op het monument is ook het familiewapen Bax aangebracht.

Door een subsidie van de Stichting N. van Ballegooijen Fonds is een wens van heemkundekring Onsenoort in vervulling gegaan en is het 4 ton wegende monument geplaatst op de Algemene Begraafplaats Buytenhove, gelegen tussen Heusden en Herpt. Het werk is uitgevoerd door het natuursteenbedrijf Midden-Brabant uit Veen.

Ook het grafkruis van de Zusters van Liefde is vernieuwd. Op deze plaats liggen elf zusters cq. onderwijzeressen naamloos begraven.

In de komende weken zal gemeente Heusden op deze begraafplaats beginnen met het ruimen van een groot aantal grafvelden waarvan de grafrechten verlopen zijn. Op advies van de heemkundekring Onsenoort worden op het oude gedeelte een 40-tal grafvelden niet geruimd vanwege de cultuurhistorische waarde. Hierbij gaat het om monumentale grafvelden, grafvelden van enkele bekende Heusdenaren, grafvelden van oorlogsslachtoffers en kindergraven.

Vele jaren heeft het grafmonument Bax op de speelplaats van de Fatima meisjesschool in Heusden gestaan. Collectie SALHA.

Een gedeelte van het grafmonument Bax staat sinds enige tijd op begraafplaats Buytenhove. Foto Ad Hartjes.

Het vernieuwde grafmonument van de Zusters van Liefde. Foto Ad Hartjes.

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee