Artikel 43 vragen: bouwactiviteiten Torenstraat 26 Drunen

Geacht college,

Al geruime tijd vinden aan de Torenstraat 26 in Drunen bouwactiviteiten plaats die onze wenkbrauwen doen fronsen. Wij hebben begrepen dat hier van een bestaande woning 3 wooneenheden worden gecreëerd. Kennelijk kan dit door het ontbreken van bepaalde regels in het bestemmingsplan en wordt deze omissie gelukkig hersteld door een in voorbereiding zijnde parapluplan. Daar is dan ook weinig tegen te doen. Dit betekent echter niet dat zomaar alles kan. Want hoe is het bijvoorbeeld geregeld met parkeren? Het toevoegen van 2 wooneenheden geeft ook extra verkeer in een gedeelte van de straat waar de parkeerdruk door verschillende activiteiten (sportschool, kapper, kantoor, café) al groot is.

Tot onze verbazing zagen wij afgelopen week dat er een 2 meter hoog ijzeren hek op het dak van de aanbouw is geplaatst (zie foto). Vermoedelijk is dit voor het realiseren van een dakterras, maar het doet ons denken aan een luchtkooi bij een gevangenis. Wij kunnen ons voorstellen dat direct omwonenden (zeker 5 gezinnen) hier verre van blij worden. Laat staan dat het wat ons betreft onwenselijk is om bewoners van dit pand hier te laten verblijven. Daarom hebben wij de volgende vragen.

Vragen:

Bent u het met ons eens dat het hekwerk op de aanbouw onwenselijk is en dat we dit als gemeente niet moeten willen? Is het überhaupt toegestaan om hier een dakterras te realiseren, dit i.v.m. privacy en mogelijke overlast? Zijn deze zaken beoordeeld?

Is er een vergunning voor het hekwerk op de aanbouw? Zo nee, is dit vergunningsvrij en voldoet dit aan de eisen van welstand? Zo nee, bent u van plan om hiertegen handhavend op te gaan treden?

Is het zwarte hekwerk aan de voorkant van het perceel vergund? Zo nee, is dit vergunningsvrij en voldoet dit aan de eisen van welstand? Zo nee, bent u van plan om hiertegen handhavend op te gaan treden?

Als het dakterras en het hek bij vraag 2 en 3 zijn toegestaan, is het college dan bereid om met de initiatiefnemer in overleg te gaan en hem/haar aan te spreken op deze onwenselijke situatie en hem/haar te vragen om dit hekwerk te verwijderen dan wel in overleg met direct omwonenden de situatie aan te passen?

Hoe is bij dit initiatief het parkeren geregeld nu er 2 wooneenheden worden toegevoegd? Is hierbij getoetst aan de parkeernorm en gekeken naar de huidige parkeerdruk?

Als uit vraag 5 blijkt dat men de parkeervoorzieningen op eigen terrein moet realiseren, controleert u dit dan? En blijft u in de toekomst erop toezien dat het parkeren op eigen terrein blijft plaatsvinden?

Als uit vraag 5 blijkt dat de gemeente Heusden steken heeft laten vallen, bijvoorbeeld met betrekking tot de parkeernorm, is het college dan i.h.k.v. Heuse Service bereid concrete afspraken te maken met de initiatiefnemer om zo omwonenden enigszins tegemoet te komen?

Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet, namens de fractie DMP Heusden, Johan Meesters,

https://dmpheusden.nl/actueel/316-vraagtekens-bij-bouwactiviteiten-torenstraat-26-drunen

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee