Mijmering van GroenLinks: de zomer is voorbij

De zomer is weer voorbij, althans daar lijkt het op. De klimaatverandering lijkt zijn schaduw vooruit te werpen….

Ook voor de gemeenteraad is de zomer voorbij en is het werk weer begonnen. In september is de vertrouwenscommissie druk bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe burgemeester. En die is gevonden: Willemijn van Hees mag zich binnenkort onze nieuwe burgermoeder noemen. Een goede keuze !

De eerste gemeenteraadsvergadering na de zomer stond onder andere in het teken van de uitbreiding van een pluimveebedrijf in Elshout.  GroenLinks kon niet mee in de keuze van de overige leden van de gemeenteraad om de ondernemer groen (!) licht te geven voor de uitbreiding. GroenLinks staat niet  te juichten bij dit soort uitbreidingen. Wij twijfelen sterk of de maatregel om de vergrote uitstoot van onder andere fijnstof te beperken – door gebruik te maken van een innovatieve manier van fijnstof afvangen – voldoen. Naar onze mening is deze methode nog niet voldoende uitgetest en zijn de risico’s  voor de omgeving groot. Graag hadden we gezien dat de methode eerst op de huidige bedrijfsvoering  zou worden  uitgetest en dat pas bij gebleken geschiktheid  het systeem zou worden uitgebreid

Ook het Roze Kasteel stond weer op de agenda. Wij ondersteunen het plan van de gemeente om voor de winter het kasteel weer -en waterdicht te maken en zodanig te renoveren dat het kasteel behouden blijft voor onze gemeente. GroenLinks vraagt zich nog wel af of de omgevingsvergunning terecht is afgegeven.

Verder was het ontwikkelen van het buurthuis in Haarsteeg  – de Haarstek – een belangrijk onderwerp.  GroenLinks juicht dit soort initiatieven toe die erop gericht de sociale functie in de kernen te versterken. Wel hebben we er bij de wethouder op aangedrongen om de financiële onderbouwing van de plannen snel en accuraat aan te leveren en goede afspraken te maken met de betrokken partijen. Het zou jammer zijn als we achteraf moeten constateren dat er zaken zijn misgegaan.

Ook de komende tijd staan er weer belangrijke thema’s op de agenda. We houden u op de hoogte hoe GroenLinks hiermee omgaat.

23-10-2018 © tekst en foto GroenLinks

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee