31 oktober 2018 |
0
0

25 jaar d’Oultremontcollege, het begin: snel, breed en paars, Heus/Story 14

Na de ´elektriek in het Heusdense` in Heus-story 13 gaat het in 14 over de enige school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente, die dit schooljaar een kwart eeuw bestaat. Het jubilerende d´Oultremontcollege viert zijn zilveren bestaan onder meer met een heuse reünie op 30 november a.s. Alle leerlingen en (oud) medewerkers vanaf schooljaar 1993/1994 zijn dan van harte welkom en kunnen zich opgeven via een apart daarvoor in het leven geroepen site: https://reuniedoultremontcollege.nl/.  Vele duizenden scholieren afkomstig uit de hele regio, vaker uit een en hetzelfde gezin, zijn hier in de loop der jaren school gegaan en hebben er hun tienertijd grotendeels doorgebracht. Veel tieners van toen, die nu hun kinderen weer elke dag naar dezelfde school zien gaan. Alle reden om eens te gaan grasduinen in de geschiedenis van dit voor Heusden en menige Heusdenaar zo veelbetekenend instituut.

Van 4 naar 1

In oktober 1991 steken plaatselijke OMO-bestuurders de hoofden bijeen om door verkennende besprekingen in Drunen en trouwens ook in Waalwijk te komen tot een brede scholengemeenschap. Eén school waar alle leerlingen terechtkunnen, zowel voor voorbereidend beroeps- als ook voor middelbaar en hoger algemeen vormend onderwijs tot en met voorbereidend wetenschappelijk aan toe. Kortom één brede scholengemeenschap voor vbo, mavo, havo en vwo.

Onambtelijk snel binnen het tijdbestek van slechts twee jaar worden met medewerking van overheid, gemeente en basisscholen de plannen gerealiseerd, is de klus geklaard en de nieuwe school in het Drunense een feit. Bezwaren tegen de fusie rezen er velerlei. Het teloorgaan van de afzonderlijke eigen schoolculturen bijvoorbeeld of de nadelen voor zowel leerling als docent van zo´n grote ‘leerfabriek’. Schaalvergroting echter om te komen tot optimalisering van het onderwijsaanbod in de regio en de eveneens door het ministerie van Onderwijs nagestreefde invoering van de Basisvorming gaven de doorslag. Deze ingrijpende vernieuwing, die voor elke leerling gold, ongeacht het type middelbaar onderwijs, moest namelijk vanaf augustus 1993 zijn beslag krijgen. Door de fusie kon verder met name het vbo en de mavo in en voor Drunen, Vlijmen en Heusden behouden blijven. Ook de ruimere financiële en beleidsmogelijkheden werden gezien als extra voordelen van een grotere school

Van vier naar een: De lhno Anne Frank, de Duinland-mavo en havo/ atheneum De Naulande uit Drunen en mavo De Bolster uit Vlijmen smolten op 1 augustus 1993 officieel samen tot één school: het d’Oultremontcollege. De chique naam dankt de scholengemeenschap aan de Belgische adellijke familie d’Oultremont. Bijna 300 jaar bezat de familie in deze streek vele landerijen en een kasteel, in de volksmond bekend als het ´roze kasteel´.                                                                                                      Door de fusie wordt het college de enige school voor voorgezet onderwijs in Heusden, maar was het onderwijs aanvankelijk nog gehuisvest op 4 locaties: Schoolstraat, Kastanjelaan  Dillenburgstraat in Drunen en de Parklaan te Vlijmen. Eigenlijk zou dit stukje dan ook van ‘4 naar 1 plus’ moeten heten, want de brede scholengemeenschap in Drunen behield met de nevenvestiging Vlijmen een breed instroompunt. In deze belangrijke bilocatie werd dan ook de receptie gehouden ter gelegenheid van de officiële opening en, eveneens voor de hele school, elk jaar de traditionele nieuwjaarsborrel.

“Ze doet’re mond niet open”

De reeds bestaande bouwplannen om voor de in totaal 1400 leerlingen en 130 medewerkers tot unilocatie in Drunen te komen en ook ‘Vlijmen’ aanzienlijk uit te breiden, worden reeds in het 2e schooljaar ter hand genomen. In januari 1995 drijft rector Besselink de 1e spade in de grond van de nieuwbouw, die conrector Thijs Stevens als een ware ‘bouwpastoor’ verder zal begeleiden.

Een maand later gonst de hele school van de activiteiten. “Met d’Oultremont de klok rond” is een twaalf uur durend totaalprogramma, waarvan de opbrengst via de stichting Scholen voor Scholen bestemd is voor kinderen in de derde wereld. Zo wordt er bijvoorbeeld met veel leerlingen en medewerkers, samen met het bekende Drunens `muziekske` Un Peu de Tout SM een eigen carnavals/cd opgenomen. Mede dankzij de verkoop van “Ze doet’re mond niet open” bedraagt de opbrengst uiteindelijk f. 22.000,-.  

In mei komt er hoog bezoek de staatssecretaris van onderwijs zelve, Mevrouw Netelenbos. Zij laat zich ter plekke informeren over zaken als de dakpansgewijze inrichting van de onderbouw en de voortgang van de basisvorming. Schoolleiding en docenten doen bij deze gelegenheid de mond bepaald wel open en bekritiseren het overdadig aantal toetsen, dat deze vorming voorschrijft.

Het paarse kleurtje

Op 19 januari 1996 worden de nieuwe lokalen in Vlijmen officieel in gebruik genomen en drie maanden later is het verhuizen geblazen in Drunen.. Het omslachtig dagelijks pendelen van leerlingen en personeel binnen het Drunense is voorbij. De unilocatie is gereed. Mevrouw Netelenbos geeft bij de officiële opening andermaal acte de présence. De bewindsvrouw uit het paarse kabinet-Kok1 merkt op het “paarse kleurtje van het d´Oultremontcollege wel erg leuk” te vinden. De feestvreugde alom wordt nog vergroot door de opvoering van een eigen musical. Leerlingen en docenten steken hun ambitie niet onder stoelen of banken met het spelen van “de Sterren”. In genen dele vermoedend dat het welbekende logo van de school ooit zou veranderen in een grote ster. De stervorm die symbool staat voor “dynamiek, veelzijdigheid, ambitie, creativiteit, lichtend voorbeeld, optimisme en de wens dat samenwerken tot iets moois leidt”. Zo sluit de nieuwe huisstijl sinds 2013 ook weer naadloos aan bij het paars van het prille begin

Tekst en foto´s © frank durant

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee