D66 Heusden vragen over Laaggeletterdheid

Op 8 september is het Wereld Alfabetiseringsdag. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven, van 3 tot en met 9 september de week van de Alfabetisering. Tijdens deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

D66 Heusden vindt de aanpak van taalachterstanden en het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid erg belangrijk.

Het lastig om de mensen die problemen ondervinden met laaggeletterdheid te vinden en te bereiken. Dit komt mede omdat deze mensen zich vaak schamen en het als een taboe ervaren om erover te praten. Daarom heeft D66 een aantal vragen aan het college. In de eerste plaats vraagt D66 zich af wat de gemeente Heusden op dit moment doet aan opsporing van laaggeletterdheid onder haar inwoners. En wat de de gemeente Heusden als werkgever doet om taalachterstanden en problemen met laaggeletterdheid bij haar werknemers onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Verder is de partij benieuwd naar welke projecten er op dit moment lopen om laaggeletterdheid te bestrijden, en of inwoners die via de gemeente een uitkering ontvangen worden getest of zij te maken hebben met een taalachterstand/laaggeletterdheid.

Per 1 januari 2016 is de Wet taaleis ingevoerd. Mensen die vanaf dat moment een bijstandsuitkering willen aanvragen moeten een basiskennis van de Nederlandse taal hebben. Zij moeten hiervoor een bewijs van taalbeheersing aanleveren of, wanneer zij dat niet kunnen, een taaltoets afnemen. Een bewijs van voldoende taalbeheersing is onder andere wanneer iemand acht jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. Dit is de theorie. In praktijk blijkt echter dat het volgen van acht jaar Nederlandstalig onderwijs geen garantie is voor een basiskennis van de Nederlandse taal en of iemand problemen heeft met laaggeletterdheid.

Om er achter te komen of iemand (taal)scholing nodig heeft om vooruit te komen biedt Stichting Lezen en Schrijven eenvoudig inzetbare screeningsinstrumenten aan. Deze instrumenten geven inzicht in het niveau van de verschillende basisvaardigheden. Daarbij vraagt D66 Heusden zich af of inwoners die een uitkering aanvragen bij de gemeente Heusden en voldoen aan de voorwaarden van de Wet taaleis nog apart worden getest op laaggeletterdheid.

4-9-2018 © tekst D66, foto Pixabay

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee