CDA krijgt toezegging over mitigerende maatregelen

Provincie neemt besluit over de GOL

Vrijdag 29 juni hebben Provinciale Staten (PS) de provinciale inpassingsplannen (bestemmingsplannen) Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West vastgesteld. De GOL is hiermee een belangrijke stap verder, op weg naar uitvoering. CDA Heusden heeft bij dit besluit een speciale rol gespeeld.

Al vanaf het begin van de GOL pleit CDA Heusden er voor dat omwille van de leefbaarheid in alle woonstraten in de gemeente moet worden voldaan aan de normen voor veiligheid, geluid en fijnstof. Door toename van de verkeersstromen wordt bij uitvoering van de GOL niet of nog steeds niet voldaan aan deze normen in o.a. Kastanjelaan West, Molensteeg en Laurierstraat e.o. in Drunen, en de Nassaulaan, Parallelweg West en Vijfhoevenlaan e.o. in Vlijmen. CDA Heusden heeft gezamenlijk met Groen Links, D66 en Heusden Transparant de actie van de Stichting van GOL naar Beter en bewonersvereniging Vijfhoevenlaan ondersteund om PS te vragen het besluit over de GOL uit te stellen. Dit is geuit in de manifestatie in Drunen op 15 juni jl. welke was gericht op behoud van de Baardwijkse Overlaat.

Het CDA vond uitstel van het GOL-besluit gewenst en nodig totdat gemeente Heusden eindelijk het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan heeft vastgesteld, nu gepland in 2018/2019, met daarin alle consequenties van de GOL en mitigerende maatregelen om te voldoen aan normen voor verkeersveiligheid, fijnstof en geluid. PS hebben geen uitstel verleend, maar wel een motie aangenomen van CDA Brabant en Groen Links over de mitigerende maatregelen. Deze motie is in nauwe samenwerking tussen CDA Heusden en CDA Brabant tot stand gekomen en CDA Heusden is dan ook erg blij dat de motie is aangenomen. De strekking van de motie is dat PS opdracht hebben gegeven aan het provinciale bestuur om te onderzoeken op welke wijze mitigerende maatregelen voor bestaande huur- en koopwoningen kunnen worden gecombineerd met de energietransitie. Mitigerende maatregelen voor fijnstof en geluid hebben namelijk evenals energie te maken met isolatie en luchtbehandeling. Door deze combinatie kunnen de woningen gaan voldoen aan ‘nul op de meter’ en het gasloos maken van deze woningen. Eind 2018 komt het provinciale bestuur met de resultaten van het onderzoek naar deze combinatiemogelijkheden.
Deze motie is het zichtbare resultaat van directe samenwerking tussen CDA Heusden en CDA Brabant en van groot belang voor de leefbaarheid van de inwoners van Heusden, hetgeen lokale politieke partijen nooit zouden kunnen bereiken.

Foto-onderschrift: Huseyin Bahar van CDA Brabant houdt zijn pleidooi over de GOL

2-7-2018 © tekst en foto CDA Heusden

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee