D66 tegen gaswinning grensgebied Waalwijk-Heusden

Het Canadese bedrijf Vermilion is voornemens gas te winnen in een gebied dat deels de gemeente Heusden (met name rond Doeveren) beslaat. Daarbij hanteert het bedrijf de zogenaamde fracking-techniek. Deze techniek is zeer schadelijk voor het milieu. D66 Heusden verzet zich tegen gaswinning op het grensgebied van Waalwijk en Heusden.

De risico’s die kunnen optreden bij de gaswinning zijn verzakkingen en de gevolgen van het gebruik van chemicaliën. D66 Heusden is tegen de voorgenomen winning, juist vanwege de hoge risico’s. De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen aan het college van Heusden gesteld. Met name vraagt de fractie of het college de risico’s onderkent en zich gaat verzetten tegen de plannen. D66 vraagt het college om de fracties in de raad van Heusden uitdrukkelijk bij dit verzet te betrekken.

 

Geacht College,

In het Brabants Dagblad van 30 mei 2018 wordt bericht over voorgenomen gaswinning in een gebied dat deels de gemeente Heusden (met name rond Doeveren) beslaat.  Het Canadese bedrijf Vermilion is voornemens gas te winnen en daarbij de zgn frackings-techniek toepassen. De risicos die kunnen optreden zijn verzakkingen en gevolgen van het gebruik van chemicaliën.

D66 Heusden is tegen de voorgenomen winning, juist vanwege de hoge risicos.

Dit geeft ons aanleiding om u de volgende vragen te stellen:

  1. Bent u op de hoogte van de plannen van Vermilion?
  2. Zijn er in uw ogen mogelijke negatieve gevolgen voor het westelijke deel van onze gemeente wanneer gas wordt gewonnen en gewerkt wordt met fracken?
  3. Aanvaardt u deze gevolgen?
  4. Gaat u zich verzetten tegen de voornemens van Vermilion?
  5. Zo ja, op welke wijze?
  6. Gaat u daarbij ook samenwerken met de gemeente Waawijk?
  7. Bent u voornemens om de raad te betrekken bij dit verzet?

Namens fractie D66, Aart Jan Gorter

4-6-2018 © foto’s Ad van Kessel

 

 

 

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee