29 juni 2018 |
0
3

Blaffende honden, overhangende takken en geluidsoverlast

Burenoverlast. U herkent bovenstaande klachten en weet niet goed hoe u dit moet aanpakken? Soms lopen irritaties zo hoog op, dat een redelijk gesprek tussen de buren niet meer mogelijk is.

Dan kan Buurtbemiddeling voor u een goede manier zijn om u te helpen bij het zoeken naar oplossingen. Buurtbemiddeling is erop gericht de communicatie die verslechterd is door meningsverschillen weer op gang te brengen.

De afgelopen jaren is gebleken dat burenproblemen en woonoverlast een steeds belangrijker thema vormen.  Veel gemeenten, wooncorporaties en politie zien inschakeling van Buurtbemiddeling als een effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen. De nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast onderschrijft dit.

Binnen de gemeente Heusden is een actief team van goed getrainde vrijwilligers wekelijks op pad om inwoners te ondersteunen bij het helpen zoeken naar oplossingen bij burenconflicten. Zij worden ondersteund door een beroepskracht van ContourdeTwern.

Inmiddels blijkt dat er in een groot aantal gevallen sprake is van geëscaleerde burenruzies of multi-problematiek. Wanneer bij het gesprek blijkt dat hiervan sprake is kan Buurtbemiddeling , als u dat  dat wilt, doorverwijzen  binnen het eigen netwerk van deskundigen.

Hoe werkt het?

Wanneer er sprake is van een burenconflict kan deze aangemeld worden bij Buurtbemiddeling. Verwijzers zijn meestal Politie, Wooncorporatie, Gemeente,  maar burgers kunnen ook op  eigen initiatief een zaak aanmelden of verzoeken om een adviesgesprek zonder dat er direct bemiddeling wordt ingezet.

Als er direct Buurtbemiddeling wordt ingezet maken de buurtbemiddelaars een afspraak bij u thuis, zodat u vrijuit in een voor u vertrouwde omgeving kunt vertellen wat u kwijt wilt. De buurtbemiddelaars  brengen dan samen met u het probleem in beeld. Dit kan verhelderend voor u zijn en een eerste positieve stap tussen u en uw buren in gang zetten. Als u dat wilt, nemen de bemiddelaars daarna contact op met uw buren.

Deze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk. De Buurtbemiddelaars zijn onpartijdig, neutraal, ter zake kundig,  maar bovenal goede luisteraars.

(c) afb. buurtbemiddeling

Samen met u aan oplossing werken

Meer informatie gewenst? Of wilt u een melding doen van overlast? Neem dan contact op met de coördinator via: buurtbemiddelingheusden@contourdetwern.nl  onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Zelf buurtbemiddelaar worden?

Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers, die hiervoor de basiscursus Buurtbemiddeling hebben gevolgd. Het is leuk en vaak dankbaar werk en er wordt gewerkt vanuit een enthousiast en gemotiveerd team van vrijwilligers. Mensen die bemiddelen als een uitdaging zien en het leuk vinden om te leren maar vooral goed kunnen luisteren, zijn van harte welkom als buurtbemiddelaar. De buurtbemiddelaars gaan altijd in tweetallen op pad. Bovendien zijn de werkzaamheden altijd naar de eigen agenda in te delen. Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail  met vermelding van uw naam en telefoonnummer naar: buurtbemiddelingheusden@contourdetwern.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

29-6-2018 © tekst ContourdeTwern en Bijeen, cartoon Bob Leenders

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee