“Hoofddoel van GOL is verkeer uit kernen halen”

Hij werd bijna 66 jaar geleden geboren in Wijk bij Duurstede, groeide op op de boerderij, een gemengd bedrijf, met circa 20 hectare grond. “We hadden hoogstamfruitbomen, melkvee, varkens en een moestuin. Van alles wat. Vooral die moestuin was een doffe ellende. Was het droog dan kwam je niet door de klei heen, was het nat dan bleef de klei aan de spa hangen. Ik heb er wel werken geleerd.”

Zijn liefde voor de natuur en het milieu komt voor een deel voort uit zijn jeugd, maar ook uit zijn arbeidzame leven, waarvan 28 jaar in het Heusdense. Hij huldigt het principe dat je een betere wereld moet doorgeven dan je hebt aangetroffen. Dick Veen (Gebiedsontwikkelaar / Programmanager) nam onlangs afscheid van de gemeente. Een terugblik op die periode, waarin hij ook veel betekend heeft voor de natuur- en milieuvereniging gemeente Heusden.

Het was vooral de moeder van Dick, afkomstig uit Odijk, die het belangrijk vond dat haar kinderen gingen studeren en dat hield voor Dick in de HTS, weg- en waterbouw. Na zijn studie, een trektocht door Portugal en vrijstelling van dienst startte hij zijn loopbaan als gedetacheerde van een adviesbureau, bij de gemeente Amsterdam. Daarna kwam hij als uitvoerder terecht bij de NBM (nu BAM), werd opzichter bij een Centrale Technische Dienst voor 3 gemeenten en kreeg vervolgens zijn eerste leidinggevende functie bij de gemeente Oudenbosch, als hoofd van de afdeling Weg en Waterbouw. Vervolgens had hij “een hele leuke tijd” als directeur Gemeentewerken in Zoeterwoude. “Rijkswaterstaat zit in Den Haag op een steenworp afstand. Samen met de burgemeester hebben we destijds de Rijksweg 11 van de grond getrokken.”

In 1990 komt hij met zijn gezin in Vlijmen wonen. In de afgelopen 28 jaar bekleedde hij diverse functies, waaronder bijvoorbeeld lid van de projectgroep Gemeentelijke Herindeling.  “De periode van het ineenschuiven van drie aparte organisaties, heb ik als een schitterende tijd ervaren. In het weekend, op zaterdag en zondag werkten we daaraan, op maandag was het de eigen organisatie van informatie voorzien en op woensdag werden de zaken dan in de projectgroep besproken.”

Merk je nu nog iets van de verschillende bloedgroepen?

“Nee, niet in de raad of college en ook niet in de organisatie, die inmiddels helemaal vernieuwd is met mensen die grotendeels van buiten Heusden komen. “Dat vind ik soms wel jammer, want ze kennen de achtergronden niet, de kernen of het buitengebied en weten nauwelijks of het om landbouw-, veeteelt- of natuurgebied gaat.”

De periode van de grote projecten breekt aan als hij lid wordt van OOP (Organisatie, Ontwikkeling en Projecten). Het was de denktank van de gemeente, waarbij op strategisch en tactisch niveau over tal van beleidsterreinen ‘gefilosofeerd’ wordt. “Heel verfrissend, je praat met collega’s over allerlei zaken en iedereen kijkt er op een eigen manier tegenaan.” De kans om eigen projecten te gaan doen, grijpt Dick met beide handen aan. Op 2 januari 2006 start hij als projectleider Corridorstudie A59 namens de gemeenten Den Bosch, Waalwijk en Heusden. “Het was de startfase waarin de drie gemeentes samen met Waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten, ZLTO, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant zich gingen oriënteren op een samenhangende oplossing voor de problematiek. Uiteindelijk zijn er bij het overleg 20 organisaties betrokken. Voor mij was de vraag: ‘Hoe ga ik dat vormgeven’? Aan drie bureaus is gevraagd om met voorstellen te komen voor het doorlopen van het proces, waarbij iedereen wat te winnen moest hebben. Met Mark Buijs als verantwoordelijk wethouder werd de samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau uitgebreid en tot aan begin 2008 hard gewerkt aan het opbouwen van een onderlinge vertrouwensband tussen al die organisaties. Ook met de Natuur – en Milieuvereniging Heusden. Dat is de basis geweest.”

Wordt de GOL zoals je die in het begin van het proces voor ogen hebt gehad?

Een volmondig: “Ja”, is het antwoord. “De GOL is het vervolg op de Corridorstudie A59. We moesten wachten op het grote geld. Het belangrijkste voor mij was om voor elkaar te krijgen dat de bebouwing van de gemeente Heusden in een landschappelijke, ecologische en natuurlijke groene omgeving werd ingebed.”

Heb je begrip voor de bezwaren van diverse actiegroepen, zoals van GOL naar Beter of De Vijfhoeven?  “Zonder zuur geen zoet. Het hoofddoel van de GOL is dat je het verkeer uit de kernen haalt waar je het a.u.b. niet wilt hebben. Dat gaat voor 97% lukken. Maar we hadden natuurlijk liever niet gehad dat er meer verkeer komt in het gebied van Vlijmen-oost (nieuwe afslag) en de Baardwijkse Overlaat. Maar de winst is veel groter dan het nadeel. Het gaat om de leefbaarheid van alle burgers. In goede harmonie is voor hiervoor gekozen en alle 20 organisaties hebben unaniem met deze oplossingen ingestemd. De noord-zuidcorridors tussen de Loonse en Drunense Duinen en de uiterwaardgebieden zijn een grote winst voor de ecologie. Alle ecologische passages tussen de Maas en de Kempen moeten hoogkwalitatief gemaakt worden, zoals bij A59, N261, A2, N65 en A58.”

Heeft de burger voldoende invloed op dit soort processen?

“Bij de vaststelling van de Structuurvisie in 2009 zijn 200-250 zienswijzen ingediend en daar is zeer zorgvuldig mee omgegaan. In de afgelopen 3 jaar is één jaar extra ingeruimd om met de mensen in gesprek te gaan. Ik vind wel dat de burger voldoende mogelijkheid voor inspraak heeft gehad. Ook de raad heeft op 29 oktober 2013 unaniem met de plannen (Bestuursovereenkomst GOL), zoals ze nu op tafel liggen, ingestemd. Op onderdelen hebben er als gevolg van dat ene jaar extra tijd en schetssessies aanpassingen ter verbetering plaatsgevonden.”

Waar kijk je met de meeste voldoening op terug?

“De corridorstudie A59/GOL, de geluidsschermen langs de A59, de randvoorwaarden ecologische verbindingen noord-zuid, de bijdrage vanuit duurzaamheid aan het natuurnetwerk in Heusden, ook aan de biodiversiteit. De Hooibroeken, Sompen en Zooislagen moeten nog afgerond worden. Dat staat in het overleg met de provincie zodanig in de grondverf dat het binnen 3 á 4 jaar gerealiseerd wordt. Verder heb ik het Bidbook geregisseerd van het Van Gogh Nationaal Park, het gebied tussen Maas en Kempen en tussen de steden ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Waalwijk. De GOL en dit grote nieuwe Nationale Park maken de Oostelijke Langstraat toekomstbestendig voor de komende eeuw.”

Wat gaat Dick Veen doen nu hij ‘retired’ is?

“Er zijn er heel veel die mij dit gevraagd hebben. Ik gruw ervan om te zien hoe sterk de biodiversiteit is afgenomen. Als de B.V. Nederland moeten we er met z’n allen voor zorgen dat de biodiversiteit in het landschap toeneemt. We zitten op een belangrijk transitiepunt voor de landbouw. Ik vind dat we de boeren daarbij moeten helpen. Cado (Centraal Agrarisch Duurzaamheids Overleg) moet met oplossingen komen voor de sterk afgenomen biodiversiteit, transitie van de landbouw en de kwaliteit van het landschap/buitengebied. Alle belangen die spelen in het buitengebied moet je bij elkaar brengen en met een open blik voor elkaars problemen om de tafel gaan zitten, met de bedoeling ook dat iedereen er winst uit kan halen. Resultaat moet een 100% gedragen Omgevingsvisie worden”.

Nou weet ik dus nog niet waar je voor te strikken bent. “Eerst afkicken enkele weken in Normandië. Eind mei ga ik me bezinnen op wat ik daarna ga wil gaan doen. Ik ben gezond, heb nog voldoende energie en ambitie. Als er dingen voorbijkomen waarop ik mijn invloed kan uitoefen, zoals landschap of in de ecologische richting, dan houd ik me daarvoor aanbevolen. Daarnaast ga ik natuurfilosofie studeren. Gedachten vanuit de oude Grieken via de Middeleeuwen verbinden met het huidige Heusden en dat in een essay proberen te verklaren.”

15-5-2018, uit Natuurlijk, tekst RC Schalken, foto’s Marian de Bonth

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee