Ronald Heesbeen
03 maart 2018 |
0
0

Aan het woord: lijsttrekker Ronald Heesbeen

Evenals bij de verkiezing van 2014 interviewt HalloHeusden alle lijsttrekkers van politieke partijen die in de gemeente Heusden meedoen met de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart aanstaande.

In iedere aflevering geeft een lijsttrekker een beeld over het wel en wee van zijn/haar partij en komen de belangrijkste onderwerpen van de partij aan bod. Maar net zo belangrijk vinden wij het om u een beeld te geven van de persoon achter de partij. Waarom zijn ze de politiek ingegaan en wat zijn hun drijfveren? Deze keer een reactie van Ronald Heesbeen, lijsttrekker van de PvdA Heusden.

Wie bent u?
Mijn naam is Ronald Heesbeen. Ik woon in Vlijmen, het dorp waarin ik ook ben opgegroeid. Ik heb een bestuurskundeachtergrond en een lesbevoegdheid voor maatschappijleer. Door mijn ervaring voor de klas en mijn tijd bij PvdA-jongeren weet ik dat een deel van de jonge mensen wel degelijk politieke belangstelling heeft. Die interesse wil ik aan blijven wakkeren. Momenteel volg ik de opleiding tot docent Nederlands. De afgelopen acht jaar heb ik me als gemeenteraadslid en fractievoorzitter ingezet voor een sterke PvdA-inbreng in onze gemeente.

Hoe bent u in de politiek terechtgekomen?
Al op jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in politiek. Rond mijn achttiende was ik er al van overtuigd dat politieke ideeën en idealen pas zin hebben als je ze ook in de praktijk kunt brengen. Vanaf de zijlijn vertellen hoe het zou moeten kunnen we allemaal wel, daadwerkelijk problemen oplossen is veel moeilijker.
De oude PvdA-leus ‘spreiding van kennis, macht(/vermogen) en inkomen’ dekt nog steeds de lading voor mijn politieke denken. Als iedereen de kans krijgt om iets van zijn leven te maken, niemand buiten de boot valt en de verschillen in welvaart tussen mensen niet te groot zijn, heeft iedereen een prettige samenleving om in te leven. De PvdA levert daar tot op de dag van vandaag een grote bijdrage aan.

Waarom een plaatselijke partij?
Ik heb bewust niet gekozen voor een plaatselijke maar voor een landelijke partij. Omdat een landelijke partij een duidelijke ideologische ondergrond heeft. Ook heeft een landelijke partij lijntjes naar de provincie en naar de landelijke politiek. Dat kan de gemeente van pas komen.
Maar onze PvdA-afdeling heeft natuurlijk de toevoeging -Heusden. Dat wil zeggen dat onze leden geworteld zijn in de gemeente Heusden en oog hebben voor onze gemeente.

Wat zijn de twee belangrijkste speerpunten van uw partij?
Het belangrijkste is verstandig besturen. Verstandig besturen is het algemeen belang dienen zonder individuen of groepen onrecht aan te doen of voordelen te geven. Tegelijk steunen we (altijd) de mensen die de overheid even nodig hebben.
Verstandig besturen doen we door ieder probleem te analyseren en daarna de best mogelijke oplossing (oplossingen waar iedereen blij van wordt kom ik zelden tegen) te kiezen. Heel veel onderwerpen zijn belangrijk, maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen: betaalbaar wonen en toegankelijke zorg.

Hoe ziet uw partij de samenwerking met andere partijen?
In je eentje bereik je niets, dat geldt voor álle politieke partijen. Wij zoeken dan ook altijd de samenwerking. Maar, voordat we gaan samen-werken gaan we eerst zélf nadenken. Welke plannen en ideeën zijn goed voor de gemeente Heusden? Pas als we dat helder hebben gaan we steun zoeken bij andere partijen, organisaties en gemeenten. En andersom trekken we samen op met iedereen die goede ideeën heeft.
Heeft uw partij inwoners gevraagd om mee te denken en met suggesties te komen voor het verkiezingsprogramma?
We hebben geen algemene oproep gedaan aan mensen om mee te denken. Wel hebben we met diverse organisaties gesproken om ideeën op te doen. Zo hebben we gesproken met de ZLTO en met een vertegenwoordiging van Heusdense senioren. Uiteraard heeft onze plaatselijke achterban een belangrijke en bepalende bijdrage geleverd aan ons verkiezingsprogramma.

Waarom hebt u geen algemene oproep gedaan?
Wij vinden dat een politieke partij een eigen visie op de samenleving hoort te verwoorden. In ons verkiezingsprogramma is dan ook een sociaaldemocratisch verhaal te lezen. Dat neemt uiteraard (!) niet weg dat wij in de loop der jaren met tal van inwoners en maatschappelijke organisaties het gesprek aangaan en zijn aangegaan om ideeën op te doen om beleid te verbeteren.
Het verkiezingsprogramma staat hier: verkiezingsprogramma PvdA

03-03-2018 (c) tekst Ronald Heesbeen, foto PvdA

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee