09 maart 2018 |
0
0

Aan het woord: lijsttrekker Mart van der Poel

Evenals bij de verkiezing van 2014 interviewt Hallo Heusden alle lijsttrekkers van politieke partijen die in de gemeente Heusden meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. In iedere aflevering geeft een lijsttrekker een beeld over het wel en wee van zijn/haar partij en komen de belangrijkste onderwerpen van de partij aan bod. Maar net zo belangrijk vinden wij het om u een beeld te geven van de persoon achter de partij. Waarom zijn ze de politiek ingegaan en wat zijn hun drijfveren? Deze keer een reactie van Mart van der Poel, lijsttrekker van Heusden één.

Wie bent u?
Ik ben Mart van der Poel, 54 jaar, getrouwd en trotse vader van drie kinderen van 21, 19 en 17 jaar. Wij wonen nu 18 jaar in Haarsteeg en wisten al heel snel: Hier gaan we nooit meer weg! In het dagelijks leven ben ik wethouder in onze mooie gemeente en in mijn vrije tijd eigenlijk ook. Naast mijn werk hou ik van films kijken, boeken lezen, kampeer- en wandelvakanties en trombone spelen bij Harmonie St. Cecilia.

Hoe bent u in de politiek terechtgekomen?
Ik zit in de politiek om de wereld, en in het bijzonder Heusden, voor onze kinderen mooier en beter achter te laten dan we hem van onze ouders hebben gekregen. Die politieke interesse en maatschappelijke betrokkenheid zaten er bij mij al vroeg in. Politiek actief ben ik geworden toen we in de gemeente Heusden kwamen wonen. Aanvankelijk als fractieondersteuner, vanaf 2006 als wethouder. In 2010 heb ik het wethouderschap verruild voor het raadslidmaatschap, maar in 2013 werd ik gevraagd om weer wethouder te worden. De afgelopen periode ben ik verantwoordelijk geweest voor bouwen en wonen, milieu en afval en subsidiebeleid. Daarnaast heb ik vier projecten onder mijn hoede waarin we belangrijke stappen hebben kunnen zetten: Centrumplan Vlijmen, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, Geerpark en Landgoed Steenenburg (het voormalige Land van Ooit).

Waarom een plaatselijke partij?
In al die jaren in de gemeentepolitiek heb ik gemerkt dat ideologische verschillen tussen partijen er op lokaal niveau veel minder toe doen. We willen allemaal het beste voor onze inwoners. Het voordeel van een lokale partij is, dat je ook niet gehinderd wordt door verschillen van inzicht op landelijk niveau. Bij Heusden één zitten mensen van verschillende politieke ‘kleur’ en dat maakt het juist interessanter. Als je uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt komt, is dat beter afgewogen, waardoor het bijna ook altijd een breder draagvlak heeft in de samenleving. Daarmee kun je meer voor elkaar krijgen voor de inwoners die je vertegenwoordigt.

Wat zijn de twee belangrijkste speerpunten van uw partij?
Voor de komende periode hebben we vijftien nieuwe, concrete speerpunten benoemd: www.heusden-een.nl/speerpunten. Maar de twee belangrijkste uitdagingen waarvoor we staan, hebben te maken met investeren in de toekomst van onze gemeente. De eerste gaat over de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze grootste kernen. Met de GOL-plannen halen we het doorgaande verkeer uit veel te drukke straten in Vlijmen en Drunen en verplaatsen dat naar nieuwe rand- en parallelwegen waar ze veel minder overlast veroorzaken. Daarnaast realiseren we een snelfietsroute Waalwijk-Den Bosch, twee ecologische verbindingszones onder de A59 en zorgen we ervoor dat we droge voeten houden als er weer eens te veel water op ons afkomt. De tweede uitdaging gaat over een duurzame toekomst waarin we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, grondstoffen niet verspillen maar hergebruiken en de biodiversiteit weer toeneemt. We hebben daar al wat stappen in gezet, bijvoorbeeld in Geerpark, energiebesparing en zonnepanelen (samen met Energiek Heusden) en een halvering van de hoeveelheid restafval door het nieuwe systeem van omgekeerd inzamelen.

Hoe ziet uw partij de samenwerking met andere partijen?
Wij willen heel graag samenwerken met andere partijen, want samen kun je meer bereiken dan alleen. Dat hebben we in het verleden ook bewezen: we zitten al twaalf jaar in de coalitie in steeds wisselende samenstelling.

Heeft uw partij inwoners gevraagd om mee te denken en met suggesties te komen voor het verkiezingsprogramma?
Jazeker, maar dat doen we niet alleen vlak voor de verkiezingen. Heusden één houdt iedere zes weken een inwonersavond waarin iedereen welkom is, telkens in een andere kern. Mensen kunnen dan met ons van gedachten wisselen over zaken die spelen, problemen aankaarten of ideeën inbrengen waar wij mee aan de slag gaan. Wij weten daardoor heel goed wat er leeft onder onze inwoners. En onze kandidaten staan zelf ook midden in de wijken en kernen. Ons verkiezingsprogramma ‘Heusden één heeft oog voor de toekomst’ is daarvan het beste bewijs: www.heusden-een.nl/partij-programma

09-03-2018 (c) tekst Mart van der Poel, foto Heusden één

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee