08 maart 2018 |
0
0

Aan het woord: lijsttrekker Frits ten Cate

Evenals bij de verkiezing van 2014 interviewt Hallo Heusden alle lijsttrekkers van politieke partijen die in de gemeente Heusden meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. In iedere aflevering geeft een lijsttrekker een beeld over het wel en wee van zijn/haar partij en komen de belangrijkste onderwerpen van de partij aan bod. Maar net zo belangrijk vinden wij het om u een beeld te geven van de persoon achter de partij. Waarom zijn ze de politiek ingegaan en wat zijn hun drijfveren? Deze keer een reactie van Frits ten Cate, lijsttrekker van GroenLinks Heusden.

Wie bent u?
Ik ben Frits ten Cate, woonachtig in Drunen, getrouwd met Anja en wij hebben vijf zoons. Ik ben werkzaam bij een adviesbureau voor met name vastgoedvraagstukken. Mijn hobby’s zijn fietsen (‘s winters op de ATB en zomers op de weg).Tot voor kort was ik vrijwilliger bij voetbalclub RKDVC, tegenwoordig ben ik vrijwilliger bij onder meer het Gouverneurshuis in Heusden en onze lokale protestantse kerk.

Hoe bent u in de politiek terechtgekomen?
Ik heb mij twee jaar geleden aangemeld bij GroenLinks. Thuis hadden we regelmatige gesprekken over politiek en dat heeft mij doen besluiten om mij actief voor GroenLinks in te zetten.
Onze maatschappij wordt steeds meer een maatschappij van tegenstellingen, onbegrip en wantrouwen. Ook onze mooie wereld dreigt langzaam maar zeker ten onder te gaan aan een vervuild milieu en klimaatproblemen. Volken raken op drift door al deze oorzaken. Tijd – volgens mij – om het tij te keren.
Voor mij zijn er enkele trefwoorden waaraan onze maatschappij moet voldoen: meer begrip en vertrouwen in elkaar; zorg en opvang voor hen die zichzelf niet kunnen redden; een betere en schonere wereld. Binnen de gemeente Heusden wil ik met GroenLinks werken aan deze idealen.

Waarom een landelijke partij?
Wij willen plaatselijk de idealen van GroenLinks uitdragen. Onze connecties op provinciaal en landelijk niveau kunnen daarnaast voor de gemeente Heusden van groot belang zijn.

Wat zijn de twee belangrijkste speerpunten van uw partij?
Ons programma heeft als titel ‘Energiek naar een open, sociale en groene gemeente!’ Concreet betekent dit dat we ons inzetten voor een betere zorg en aandacht voor onder andere jongeren, ouderen en vluchtelingen. Door bestaande organisaties en partijen efficiënt te laten samenwerken kunnen we goede resultaten halen binnen onze mooie gemeente. We richten ons hierbij nadrukkelijk op het zo vroeg mogelijk signaleren van de behoefte aan zorg of armoedeproblemen en het wegnemen van drempels om hulp te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld met ‘eropaf’-teams die op de fiets persoonlijk bij mensen langsgaan. Ook willen we aansluiten bij vertrouwensexperimenten rond uitkeringen en bijstand, waarin meer aandacht is voor maatwerk.

Ook zetten we ons in voor een betere leefomgeving. Wij vinden een duurzame maatschappij van groot belang, voor de omgeving en voor gezonde inwoners. Het terugdringen van fijnstof door fietsen te stimuleren en autogebruik terug te dringen zijn voor ons zeer belangrijk. Ook juichen wij investeringen in duurzaamheid door burgers, boeren en bedrijven toe. De gemeente moet hierbij het voortouw nemen en dit ook uitstralen. Bijvoorbeeld door initiatieven zoals van de statiegeldalliantie te ondersteunen, maar ook door ons uit te spreken als een duurzame-ontwikkelingsdoelengemeente (Sustainable Development Goals). Meer concreet zetten wij ons ook nu al actief in voor onderwerpen als de gierzwaluwen bij de Voorste Venne, een goede wateropvang en waterberging, begroeiing en landschappelijke inpassing van de dijken en het openblijven van de Baardwijkse Overlaat!

Hoe ziet uw partij de samenwerking met andere partijen?
GroenLinks wil graag samenwerken met partijen die bovenstaande uitgangspunten ook ter harte nemen.

Heeft uw partij inwoners gevraagd om mee te denken en met suggesties te komen voor het verkiezingsprogramma?
Ja, we zijn de afgelopen maanden in gesprek geweest met allerlei organisaties zoals Energiek Heusden, ZLTO Langstraat, zorgboerderijen, het Repair Café en VluchtelingenWerk. Omdat we zelf actief zijn in sommige van deze organisaties zijn de lijntjes kort en blijven we op de hoogte van de problematiek. Met andere partijen hebben we extra gesprekken gevoerd om aanvullende informatie voor ons verkiezingsprogramma (zie www.heusden.groenlinks.nl) te verzamelen.
Daarnaast hebben we zwerfboeken in omloop gebracht: een ludieke manier voor de mensen om hun positieve of negatieve ideeën kwijt te kunnen.

08-03-2018 (c) tekst Frits ten Cate, foto GroenLinks

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee