10 maart 2018 |
%
1

Aan het woord: lijsttrekker Caspar van den Brandt

Evenals bij de verkiezing van 2014 interviewt HalloHeusden alle lijsttrekkers van politieke partijen die in de gemeente Heusden meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. In iedere aflevering geeft een lijsttrekker een beeld over het wel en wee van zijn/haar partij en komen de belangrijkste onderwerpen van de partij aan bod. Maar net zo belangrijk vinden wij het om u een beeld te geven van de persoon achter de partij. Waarom zijn ze de politiek ingegaan en wat zijn hun drijfveren? Deze keer een reactie van Caspar van den Brandt, lijsttrekker van Gemeentebelangen.

Wie bent u?
Ik ben Caspar van den Brandt, 59 jaar, ben getrouwd met mijn lieve Ine, heb twee kinderen en ben inmiddels opa van Siem en Soof. Ik woon in d’n Elshout en ben in het dagelijks leven verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van stichting Elshout Vooruit (beheer van dorpshuis ’t Rad), voorzitter van stichting Eigen-Wijs (zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking) en voorzitter van Omni-vereniging SC Elshout.

Hoe bent u in de politiek terechtgekomen?
Ik ben in 1992 in de politiek gevraagd door Adri van den Hoven van Gemeentebelangen Drunen en ben in 1994 voor het eerst in de gemeenteraad gekozen. Inmiddels zit ik al 24 jaar onafgebroken in de gemeenteraad van de Gemeente Heusden. Mijn drijfveer is verantwoordelijkheid (durven te) nemen voor je eigen leefomgeving, kern en gemeente! Klaar staan voor elkaar en opkomen voor mensen die dat zelf niet of moeilijk kunnen! Bij de laatste verkiezing is Gemeentebelangen de grootste partij in de gemeente Heusden geworden en hebben we een goede, stabiele en integere coalitie kunnen maken. Dat was belangrijk, want we zaten midden in de economische crisis. Onder aanvoering van Gemeentebelangen zijn we er de afgelopen vier jaar uitstekend in geslaagd om, met behoud van een goed voorzieningenniveau, de crisis achter ons te laten en klaar te zijn voor de toekomst!

Waarom een plaatselijke partij?
Puur uit overtuiging! Kennen en gekend worden! Inwoner onder de inwoners! Over plaatselijke onderwerpen besluiten zonder gehouden te zijn aan provinciale en/of landelijke ‘stal-orders’! De samenstelling van onze fractie en partij doorloopt het gehele politieke spectrum: links-midden-rechts, iedereen in onze partij mag/kan zijn/haar zegje doen over alle plaatselijke/gemeentelijke onderwerpen zonder zich te moeten aanpassen aan landelijke richtlijnen van welke partij dan ook!

Wat zijn de twee belangrijkste speerpunten van uw partij?
Twee belangrijke speerpunten voor Gemeentebelangen zijn Veiligheid (in breedste zin des woord) en een Leefbare omgeving voor al onze inwoners! Maar… lokale politiek gaat vooral over de toekomst van onze gemeente Heusden en haar inwoners. We moeten alles in het werk stellen om welzijn en welvaart voor de komende jaren te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Daarvoor hebben onderwerpen als veiligheid, leefomgeving, jeugdzorg en ouderenzorg, economische ontwikkeling, woningbouw, bereikbaarheid, natuur en milieu onze volle aandacht. Maar ook voorzieningen op het gebied van sport en cultuur zijn belangrijk om welzijn en welvaart op een hoog peil te krijgen en te houden. Willen we als gemeente dit realiseren, dan moeten we bereid zijn om daarin te investeren. Weloverwogen en verantwoorde keuzes maken en vooral de geluiden van de inwoners serieus nemen.

Hoe ziet uw partij de samenwerking met andere partijen?
In principe kunnen en willen wij met iedereen samenwerken, maar de ene partij ligt nader dan de ander. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord!
Heeft uw partij inwoners gevraagd om mee te denken en met suggesties te komen voor het verkiezingsprogramma?
Jazeker! Het afgelopen anderhalf jaar hebben we middels advertenties in de Heusdense Courant de inwoners gevraagd om ons suggesties aan te leveren voor de verkiezingen. Daarnaast hebben we een ludieke actie op alle onderwijsinstellingen in onze gemeente gehouden: we zijn met snoeppotten naar de koffiekamers gegaan en hebben daar de vraag gesteld wat het onderwijzend personeel ons mee zou willen geven voor het onderwijs! Ook houden we elke zes weken een ‘open inloop’-vergadering (agendabespreking) waar iedereen met zijn/haar verhaal terechtkan! En niet in de laatste plaats heeft Gemeentebelangen een zeer toegankelijke en actuele website en een Twitteraccount waar veel informatie te halen en te brengen is.

Hebt u ideeën ontvangen en wat hebt u ermee gedaan?
Uiteraard hebben we ideeën ontvangen en er veel mee gedaan! Kijk maar eens op www.gemeentebelangenheusden.nl. Daar kunt u in ons verkiezingsprogramma heel gemakkelijk doorklikken naar de onderwerpen die u het meest interesseren.
Gemeentebelangen Heusden Lijst 1: gewoon DOEN!

06-03-2018 (c) Caspar van den Brandt, foto Gemeentebelangen

Vorige
Volgende
Reacties

    Belangrijke onderwerpen voor alle burgers worden hier benoemd, je kunt gewoon niet om deze partij heen, het is logisch dat de bewoners en ondernemers op deze plaatselijke partij stemmen en dat ook gewoon DOEN!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee