Vragen D66 aan college over Bibliotheek Heusden

Deze week heeft D66 Heusden aan het college van B en W vragen gesteld over de aansturing van de organisatie van de Bibliotheek Heusden, nu er voor de vijfde keer sinds 2013 een wijziging in de directiefunctie is gekomen. D66 vindt een goede bibliotheekvoorziening bijzonder belangrijk voor de continuïteit en creativiteit van de dienstverlening in de bibliotheken in Vlijmen, Drunen en Heusden. Bovendien is voor de medewerkers een stabiele werkomgeving noodzakelijk. Nu medio 2017 is gebleken dat ook de kwaliteit van de voorziening niet voldoet aan de normen van certificering, vindt D66 Heusden dat de gemeente moet gaan kijken wat haar te doen staat.

D66 Heusden wil van het college weten welke afspraken de gemeente Heusden in het verleden als subsidiegever heeft gemaakt met het bestuur van de stichting over de dienstverlening, de bijdrage van de bibliotheek aan bijvoorbeeld leesbevordering, mediawijsheid, het verminderen of voorkomen van laaggeletterdheid, het elkaar ontmoeten en het vergroten van de kennis.

Subsidieverstrekking

D66 Heusden wil ook antwoord op de vraag en of er een gezamenlijke visie is van gemeente, bestuur en directeur, omdat die een van de eisen is om voor certificering in aanmerking te komen. En tot slot wil de partij weten of de actuele situatie en het mogelijk niet (volledig) voldoen aan de afspraken van invloed zal zijn op het nieuw vast te stellen subsidie voor Bibliotheek Heusden.

4-2-2018 © tekst D66, archieffoto Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee