20 februari 2018 |
0
3

Gezondheidsrisico’s in de gemeente Heusden

Op 9 december 2017 schreef eindredacteur Rieky Schalken op HalloHeusden de column ‘Vooruit met de geit’. Door een brief die toekomstige kavelkopers van De Grassen en Victoria in Haarsteeg van de gemeente ontvingen, over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het wonen binnen een straal van twee kilometer van een geitenboerderij, gingen bij haar de alarmbellen rinkelen. Niet gek als je bedenkt dat er nogal wat gevallen van Q-koorts zijn (geweest) in onze gemeente, ‘dankzij’ de geitenboerderijen.

Deze keer zou er geen sprake zijn van Q-koorts, maar een mogelijk lichte toename van het aantal longontstekingen in Vlijmen. Dit dorp valt bijna geheel in het risicogebied van twee kilometer van de geitenboerderij in Vlijmen, die is gevestigd aan de Voorste Zeedijk. Ook een deel van Haarsteeg, geheel Giersbergen, Doeveren en een deel van Heesbeen vallen binnen een risicogebied.

Hoe ernstig is de situatie en wat kan de gemeente doen, al of niet preventief? Een gesprek met een communicatieadviseur en een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente stemt tot weinig optimisme. Vooralsnog nemen de gemeente en de politiek noodgedwongen een afwachtende houding aan.
“Omdat de gemeente Heusden een informatieplicht heeft,” vertelt de communicatieadviseur, “hebben we de kavelkopers en Sint Janshof in december 2017 een informerende brief gestuurd mét een brochure van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s en een kaartje met de risicocirkels. Verder hebben we verwezen naar de GGD, dé expert voor voorlichting hierover. Wijzelf beschikken over niet meer informatie dan die van het RIVM, namelijk dat nog niet duidelijk is waardoor de extra gevallen van longontstekingen worden veroorzaakt en óf er een oorzakelijk verband is met de geitenboerderijen. Actie ondernemen is dan lastig.”

Geitenhouderijen
“Dat alleen deze kavelkopers een brief ontvingen, is omdat deze mensen nog handelingsperspectief hebben, zoals dat heet”, zegt de communicatieadviseur. “Overige bewoners hebben dat niet.” Tenzij bewoners besluiten te verhuizen? Wat als mensen hun bestaande huis verkopen? Volgens de heren zou een brief aan álle en toekomstige bewoners van de gemeente veel onnodige onrust kunnen veroorzaken. “Wij hebben de info bovendien gepubliceerd in de Heusdense Courant, die ook nog terug te vinden is op onze site in de Nu en Morgen van 6 december 2017. Het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad hebben er rond de zomervakantie aandacht aan besteed.”

Grootschalig onderzoek
Het grootschalig onderzoek dat het RIVM in 2016 heeft uitgevoerd naar de gezondheid van omwonenden van 18-70 jaar bij veehouderijen, gebeurde op basis van cijfers uit de jaren 2007 tot en met 2013. “Volgens het RIVM is er een licht verhoogde kans op longontstekingen voor mensen die wonen binnen een cirkel van één kilometer van pluimveehouderijen, maar komt juist daar minder astma voor. Waarschijnlijk worden deze extra longontstekingen veroorzaakt door fijnstof en endotoxinen. Binnen een cirkel van twee kilometer bij geitenboerderijen is er eveneens een toename van longontstekingen, maar daarvoor is géén goede verklaring gevonden, want geiten stoten nauwelijks fijnstof uit. Met Q-koorts is geen relatie gevonden.” Daarom vinden er momenteel nadere analyses plaats, is te lezen op de site van het RIVM, en voert het een vervolgonderzoek uit naar de oorzaak van de verhoogde kans en de bedrijfsgerichte maatregelen die genomen kunnen worden.

Maatregelen
“De maatregelen die gemeenten mettertijd kunnen treffen, zijn afhankelijk van de uitkomsten en van de maatregelen die bij wet worden vastgesteld,” vertellen de heren. “Zolang de boeren nu voldoen aan de normen die zijn gesteld, kunnen wij alleen onze rol als vergunningverlener/ handhaver uitvoeren. Stel dat uit het onderzoek blijkt dat de gezondheid van bewoners in een bepaald gebied schade kan oplopen, dan moet de wetgeving worden aangepast. Op basis daarvan kunnen provincies hun normen aanpassen, wat gemeenten dan weer moet aanzetten tot het nemen van maatregelen.”
“In juli 2017 heeft de provincie Noord-Brabant via de Verordening Ruimte laten weten dat er wellicht een verband is, maar dat nader onderzoek moet plaatsvinden. Zolang er geen duidelijkheid is, mogen geen nieuwe geitenboerderijen worden gebouwd. De boerderij mag wel worden uitgebreid voor het welzijn van de dieren, onder voorwaarde dat er geen toename is van het aantal geiten. Zou er wel een oorzakelijk verband worden aangetoond, dan kunnen maatregelen worden afgedwongen, aldus de ambtenaren.”

20-02-2018(c) tekst Dimph Vos, foto’s archief HalloHeusden

 

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee