03 februari 2018 |
0
2

D66 Heusden: Bibliotheek is ook onze zorg

Vorig najaar leek er nog geen vuiltje aan de lucht tijdens het interview dat HalloHeusden had met Elisabeth Eyl, directeur sinds 1 februari 2017 van de Bibliotheek Heusden. Nu is haar contract niet verlengd – en is de bibliotheek voor de zesde keer sinds 2013 stuurloos. Dat mag je met recht kapitaalvernietiging noemen, want ook nu weer gaat een belangrijk deel verloren van wat in gang is gezet. Tijd voor de subsidieverstrekker om in te grijpen? Volgens Eyl heeft de gemeente gezegd niets te kunnen doen, zolang de dienstverlening niet in het geding is.

Mevrouw Eyl is niet uit op genoegdoening tijdens haar gesprek met een afvaardiging van D66 Heusden. Zij heeft deze partij uitgenodigd, omdat die bekendstaat als opkomend voor de cultuur in Heusden. Wat zij voor ogen heeft is dat de bibliotheekfunctie behouden blijft, die haar zeer aan het hart gaat en waarvoor zij zich het afgelopen jaar zo heeft ingezet. De opdracht die het bestuur haar bij haar aanstelling had meegegeven, was de bibliotheek voor tal van groepen toegankelijk te maken: de huiskamergedachte.

Programmering
In het jaarverslag 2016 lezen we dat ook, namelijk dat de Bibliotheek Heusden zelfstandig moest verdergaan en actief lokaal en regionaal gaan samenwerken met culturele partners: “De programmering wordt vernieuwd zodat deze nog beter aansluit bij de maatschappelijke thema’s in de gemeente Heusden. Besloten is het team van de bibliotheek te versterken (…). Op 1 februari 2017 zijn mevrouw Heijmans, programmamaker, en mevrouw Eyl, directeur, benoemd. Vanaf 2017 gaat de bibliotheek zelfstandig verder en versterkt ze haar positie in de samenleving als Huiskamer van de Gemeenschap. In deze huiskamer vindt naast het boek een scala aan activiteiten plaats die de ontmoeting tussen mensen bevorderen en de verbeeldingskracht en kennis vergroten.”

Specialisme: professionele vernieuwingsslag
Eyls specialisatie in haar voormalige functies, onder andere als regiodirecteur, was: een professionele vernieuwingsslag maken, zowel in de programmering als in de activiteiten. Het Heusdens bestuur – waarin twee bestuursleden al halverwege de derde termijn zitting hebben, wat in strijd is met de statuten van de stichting en de Governance Code – wilde iemand met een dergelijke ervaring en met een visie daarop. “Het was voor mij duidelijk wat er gebeuren moest en dat was dan ook wat ik ging doen. Het bestuur, de Raad van Toezicht, zou op afstand blijven.” “Vanaf de start wilde ik eerst de organisatie en de mensen leren kennen en dan plannen maken voor programmering en activiteiten. Bovendien moest in 2017 de certificering worden aangevraagd, waarvoor de basis van de bibliotheek grondig op orde moest zijn. Deze aanvraag is, gezien de omstandigheden, afgewezen.”
“Tijdens mijn sollicitatiegesprek gaf het bestuur te kennen dat er wel medewerkers zouden zijn die de hakken in het zand zouden zetten, maar daar bleek geen sprake van. Juist door mijn aanpak kreeg ik het vertrouwen dat in de loop der jaren verloren was gegaan en plaats had gemaakt voor angst en wantrouwen.”

Hakken in het zand
“Het was het bestuur dat mijn plannen dwarsboomde, want het liet mij snel na mijn aantreden al weten dat ik als eerste nieuwe mensen moest gaan aantrekken. Voor mij gold op dat moment: als je een vernieuwingsslag wilt maken, moet er eerst veel helder worden. De medewerkers hadden al genoeg meegemaakt, want sinds 2013 waren er al vijf (interim)directeuren geweest. De functieomschrijvingen van de medewerkers bijvoorbeeld waren sterk verouderd. Logisch, de bibliothecaris oude stijl bestaat niet meer, dus die omschrijvingen en functie-invullingen moesten veranderd worden.”
“Zodra alles daartoe in gang zou zijn gezet en ingevoerd, konden de functioneringsgesprekken plaatsvinden. Dat wil zeggen: gesprekken met de medewerkers voeren en dan bekijken wat nog ontbrak aan kennis/vaardigheden, zodat een opleidingsjaarplan kon worden opgesteld. Wanneer dat plan compleet was, wilde ik het functiehuis invoeren en zo nodig nieuwe mensen aanstellen. Dan zou er ook extra aandacht kunnen komen voor samenwerken en verbinden met andere partijen, inhoudelijk en functioneel. Het bestuur dacht daar anders over. Dat vond dat je niet kunt vernieuwen zonder eerst nieuwe mensen aan te stellen.”

Geen functiehuis
Op 12 juli werd Elisabeth Eyl te verstaan gegeven dat haar verboden werd het functiehuis in te voeren. Ze moest doen zoals het bestuur bepaalde, waarmee ze noodgedwongen heeft ingestemd: “Als jullie het zo willen, dan moet dat maar, maar ik wil wel genoteerd hebben dat ik het met deze gang van zaken niet eens ben.” “Vanaf dat moment was het mis, maar het bestuur heeft wel aan de medewerkers toegeven dat het me erkentelijk is en dat ik op het gebied van vernieuwing grote stappen heb gezet”, zegt Eyl. “Dat was aantoonbaar: alle medewerkers werkten graag mee, de activiteiten waren sprankelend en verliepen prettig. Helaas heeft het bestuur nagelaten eens te komen kijken. Desondanks nam het bestuur mij zeer kwalijk, dat ik nog steeds geen nieuwe mensen had aangenomen en dus niet als eerste had gedaan wat mij was opgedragen, terwijl mijn argumenten voor mijn aanpak duidelijk waren.” D66 Heusden heeft 31 januari over de gang van zaken vragen gesteld aan het college.

01-02-2018 (c) tekst van de redactie, archieffoto’s Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee