28 februari 2018 |
%
0

Aan het woord: lijsttrekker Aart Jan Gorter

Evenals bij de verkiezing van 2014 interviewt HalloHeusden alle lijsttrekkers van politieke partijen die in de gemeente Heusden meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. In iedere aflevering geeft een lijsttrekker een beeld over het wel en wee van zijn/haar partij en komen de belangrijkste onderwerpen van de partij aan bod.

Maar net zo belangrijk vinden wij het om u een beeld te geven van de persoon achter de partij. Waarom zijn ze de politiek ingegaan en wat zijn hun drijfveren? Deze keer een reactie van Aart Jan Gorter, lijsttrekker van D66 Heusden.

Wie bent u?
Ik ben Aart Jan Gorter en woon al 35 jaar in onze mooie gemeente. Tot voor kort was ik bestuurder van wooncorporatie Woonveste, waar ik me sterk heb gemaakt voor goede sociale huisvesting in alle kernen van onze gemeente. En ook voor een van de duurzaamste nieuwe woonwijken van Nederland: Geerpark in Vlijmen. In mijn vrije tijd zit ik veel op de racefiets en mtb.

Hoe bent u in de politiek terechtgekomen?
Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich inzetten voor een goed functionerende democratie en wil daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Ik ben al jaren actief binnen D66 en was van 1994 tot 2007 voor deze partij als lid van de provinciale staten voor Noord-Brabant. Nu zet ik mij graag in voor een goed bestuurd Heusden.

Waarom een plaatselijke partij?
D66 Heusden is een lokale partij. Alle leden wonen in Heusden en samen hebben we het verkiezingsprogramma geschreven. We hebben uitstekende contacten met D66’ers in de provinciale staten en in de Tweede Kamer. Daar kunnen we goed gebruik van maken voor de Heusdense belangen.

Wat zijn de twee belangrijkste speerpunten van uw partij?
Goed bestuur
We willen vooral een goed bestuur in Heusden. Een bestuur met capabele mensen. Die luisteren naar wat inwoners willen. Een bestuur dat initiatieven van inwoners ondersteunt en niet tegenwerkt. D66 is een sterk voorstander van bewonersorganisaties zoals Buurt Bestuurt. De gemeente moet bewoners vertrouwen en ruimte geven om goede dingen te doen voor buurt of dorp, ook financieel.
Dromen is goed, maar alleen met ondernemend besturen bereik je echt iets.
Een goed bestuur is ook een sociaal bestuur: bij alles wat de gemeente doet, moeten zwakkeren in onze gemeente extra aandacht krijgen. Dit kunnen financieel zwakkeren zijn, maar ook mensen die niet meer goed ter been zijn. Of moeilijk aan werk kunnen komen. Of ondersteuning nodig hebben bij het volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Hard werken aan een duurzame toekomst
We hebben allemaal belang bij een meer duurzame toekomst. Of het nu gaat om onze gezondheid (fijnstof), het landschap (verrommeling), de opwarming van de aarde (heftiger regenbuien, stijging zeespiegel), of het terugdringen van de hoeveelheid afval. Er liggen forse uitdagingen. D66 wil dat de gemeente veel actiever gaat worden om – samen met de inwoners – te werken aan een duurzame toekomst. Daar hebben we allemaal belang bij. D66 zal zich er sterk voor maken dat de gemeente inwoners gaat helpen om hun huizen te isoleren en gasloos te maken. Minder afval moet leiden tot lagere tarieven. Zonne- en windenergie krijgen binnen Heusden wat D66 betreft alle ruimte.

Hoe ziet uw partij de samenwerking met andere partijen?
Samenwerking staat bij ons voorop. Niet alleen met de andere partijen in de raad, maar zeker ook met de vele belangenorganisaties van inwoners en van bedrijven binnen de gemeente. Samen bereiken we beslist meer.

Heeft uw partij inwoners gevraagd om mee te denken en met suggesties te komen voor het verkiezingsprogramma?
Ja, wij hebben vele gesprekken gevoerd op straat met de inwoners. Ook hebben we speciale bewonersbijeenkomsten gehouden in Drunen, Vlijmen en Heusden. Daarbij kwamen diverse onderwerpen aan de orde die inwoners belangrijk vinden. We hebben daar veel goede ideeën opgedaan.

Wat hebt u ermee gedaan?
We hebben een goed beeld gekregen wat er bij de inwoners leeft. Sommige onderwerpen hebben we meteen in de gemeenteraad aan de orde gesteld, zoals een zebrapad in het centrum van Vlijmen. Andere zijn verwerkt in ons verkiezingsprogramma D66 Heusden Verkiezingsprogramma

28-02-2018 (c) tekst Aart Jan Gorter, foto D66 Heusden

Vorige
Volgende
Reacties

    […] Onze lijsttrekker presenteerde zich vandaag bij de veel gelezen lokale website “HalloHeusden”. […]

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee