28 februari 2018 |
%
0

Aan het woord: lijsttrekker Frans van der Lee

Evenals bij de verkiezing van 2014 interviewt HalloHeusden alle lijsttrekkers van politieke partijen die in de gemeente Heusden meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. In iedere aflevering geeft een lijsttrekker een beeld over het wel en wee van zijn/haar partij en komen de belangrijkste onderwerpen van de partij aan bod.

Maar net zo belangrijk vinden wij het om u een beeld te geven van de persoon achter de partij. Waarom zijn ze de politiek ingegaan en wat zijn hun drijfveren? Deze keer een reactie van Frans van der Lee, lijsttrekker van Heusden Transparant.

Wie bent u?
Ik ben Frans van der Lee, getrouwd, vader van twee zoons en trotse opa van vier kleinkinderen. In mijn werkzame leven heb ik als organisatiedeskundige bij de toenmalige PTT gewerkt en ben betrokken geweest bij onder andere de reorganisatie van de postdistributie. Die ging van 184 postkantoren naar 12 expeditieknooppunten. De omschakeling van postvervoer per trein naar vrachtauto en de invoering van het postcodesysteem.
Daarnaast ben ik actief (geweest) in het verenigingsleven. Zes jaar in het hoofdbestuur van KWPN. Momenteel nog voorzitter van het Franse stamboek (SF) in Nederland en secretaris van oldtimerclub De Maasroute.

Hoe bent u in de politiek terechtgekomen?
Ik ben in 2006 door Heusden Een gevraagd om kandidaat te zijn en ben toen ook meteen in de raad gekozen. In 2011 ben ik bij die partij opgestapt omdat structureel afspraken niet werden nagekomen, waarna ik met Heusden Transparant ben begonnen. Van die stap heb ik nog nooit spijt gehad.

Waarom een plaatselijke partij?
Naar mijn mening heb je als lokale partij meer vrijheid voor wat betreft je partijprogramma en daardoor sluit dat beter aan bij datgene wat in de gemeente speelt. Ik deed al heel veel zaken voor inwoners en naar mijn mening is die ruimte binnen een landelijke partij veel beperkter. Bijvoorbeeld de verontreinigingen op het Wärtsiläterrein in Drunen. Wij werden, onder andere tijdens gesprekken met oud-medewerkers van Lips, gewezen op de verontreinigingen die er waren geweest en die zouden zijn gesaneerd. Navraag en onderzoek hebben geleerd dat er nog veel niet bekend is over de verontreiniging op delen van het terrein en dat saneringen niet altijd het gewenste effect hebben bereikt en over moeten worden gedaan.

Wat zijn de twee belangrijkste speerpunten van uw partij?
Woningbouw. En dan specifiek de sociale woningbouw en de bouw van goedkopere koopwoningen, onder andere voor starters. Door het beleid van de huidige coalitie hebben projectontwikkelaaars de afgelopen jaren vrij spel gehad. De raad moet beter worden geïnformeerd en invloed hebben op het bouwprogramma. Hoewel in de Woonvisie nadrukkelijk wordt gesteld dat er levensbestendig moet worden gebouwd, heeft de coalitie ook op dit punt de projectontwikkelaars hun gang laten gaan en is er op dat punt vrijwel niets gerealiseerd. Dat moet naar onze mening echt anders in de toekomst.
Wegen en groen. Wij zijn al begonnen aandacht te vragen voor de veiligheid op zebrapaden. Ook vinden wij dat de veiligheid van fietsers in onze gemeente nog fors kan worden verbeterd door de aanleg van vrijliggende fietspaden, onder andere naar de terreinen van RKDVC en Het Run en de terreinen van FC Drunen en Avanti. De toestand van de wegen en het groen is ook dramatisch als gevolg van onverantwoorde bezuinigingen. Dit moet ook drastisch verbeterd worden.

Hoe ziet uw partij de samenwerking met andere partijen?
Wij staan altijd open voor samenwerking zolang wij ons eigen geluiden ook mogen laten horen en onze standpunten serieus worden meegenomen in het te voeren beleid.

Heeft uw partij inwoners gevraagd om mee te denken en met suggesties te komen voor het verkiezingsprogramma?
Naast de leden hebben wij ook een aantal personen, die geen lid zijn van onze partij, gevraagd naar ons beleidsprogramma te kijken, met name voor wat betreft de inhoud.

Hebt u ideeën ontvangen en wat hebt u ermee gedaan?
Ja, er zijn door niet-leden punten aangedragen die wij, in samenspraak met die mensen, hebben verwerkt in ons partijprogramma.

28-02-2018 (c) tekst Frans van der Lee, foto Heusden Transparant

Vorige
Volgende
Reacties

    Hallo
    Wanneer wordt de spoorlaan doorgetrokken naar Waalwijk dat de kastanjelaan West wordt ontzien.?

    Wordt de hondenbelasting afgeschaft?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee