05 januari 2018 |
0
0

Jong en oud cultureel actief op Honsoirde

De gemeente Heusden herbergt tal van culturele instellingen: in elke kern en op allerlei locaties vindt een diversiteit aan culturele activiteiten plaats. Een bijzondere ‘cultuurtempel’ bevindt zich in de toren van de voormalige Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk, die bestaat uit een kelderruimte die dienst doet als foyer, verder de De La Court-zaal onder andere voor lezingen en concerten, en de Pont Colbert-zaal met de aansluitende houten gang die dienst doet als tentoonstellingsruimte. In deze toren organiseert de stichting Honsoirde kleinschalige culturele activiteiten, zoals tentoonstellingen van beeldende kunst, evenals concerten en lezingen voor en door jong en oud. Hildo van Engen (45), sinds het najaar van 2017 voorzitter van het bestuur van Honsoirde, vertelt rustig en in alle openheid over de op handen zijnde vernieuwingen. Hij vormt, samen met zes anderen, het grotendeels vernieuwde en verjongde bestuur.

Zo staan er op het programma van het seizoen september 2017 – mei 2018 schitterende exposities, wordt er nagedacht over een cultureel café, zijn er plannen voor thematische projecten, de mogelijkheid bestaat dat het Groot Heusdens Dictee nieuw leven wordt ingeblazen en zijn er interessante lezingen. Al deze vernieuwingen zijn nog niet terug te vinden in het huidige papieren en digitale programma, maar daar wordt hard aan gewerkt. Van Engen: “Wij willen onze communicatie op moderne leest gaan schoeien, meer via sociale media én we streven ernaar dat bezoekers op korte termijn activiteiten kunnen reserveren en betalen via de website.”

Lezingen
Op 25 januari bijvoorbeeld verzorgt Hildo van Engen zelf een lezing over de zin en onzin van 700 jaar Heusden en op 8 maart geeft Corien Prins een lezing over privacy in digitale tijden. Prins is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg. Van Engen, van huis uit historicus, is in het dagelijks leven directeur en streekarchivaris in het Streekarchief Langstraat Heusden Altena, gevestigd in het voormalige stadhuis van de vesting, thans bezoekerscentrum. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit op het proefschrift: De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht.

Van Engen is ingenomen met de aanbevelingen van het Comité Toekomstvisie Honsoirde, dat in het leven is geroepen door het voormalige bestuur van Honsoirde. Dit advies, dat in het voorjaar van 2017 tot stand is gekomen, is terug te vinden op www.honsoirde.nl/toekomstvisie. “Wij bouwen graag voort op plannen die door het vorige bestuur zijn geïnitieerd. Maar er gaan ook dingen veranderen. Met ons verjongde bestuur hopen we ook jonger publiek aan te trekken, waarbij we nog op zoek zijn naar een bestuurslid dat de sociale media tot zijn/haar portefeuille wil rekenen. Er gebeurt veel, Honsoirde heeft een interessant aanbod dat weliswaar is terug te vinden op de site www.honsoirde.nl, maar als je jong publiek wilt bereiken, dan is de inzet van sociale media broodnodig.” Van Engen vertelt blij te zijn “met het vele werk dat vrijwilligers verrichten, met hun enorme betrokkenheid en inzet, vaak voortgekomen uit hun jarenlange verbondenheid met de abdij.”

Presentaties en projecten
Interessant zijn de ideeën voor bijvoorbeeld een thematisch project rond Dementie, met een lezing, een tentoonstelling van schilderijen/foto’s van mensen met dementie/Alzheimer, een muziekworkshop en eventueel een toneelstuk. “Inspiratie voor dit idee, dat nog in de kinderschoenen staat, kreeg een van de bestuursleden tijdens de kunstbiënnale in de vesting afgelopen zomer. Daar exposeerde Hans van der Ven, voormalig gemeentesecretaris maar ook amateurfotograaf, met portretten van demente ouderen.” Met zo’n initiatief beantwoordt Honsoirde aan het idee van het comité om zich in te spannen om aan te haken bij thema’s die leven in de samenleving.


Cultuurcafé
“Het initiatief voor een cultuurcafé is ontstaan naar aanleiding van twee bijeenkomsten, waarbij vertegenwoordigers van culturele instellingen de gemeentevisie Cultuur op koers kwamen bespreken. Duidelijk werd dat er bij veel culturele organisaties een grote behoefte is aan onderling contact, uitwisseling van kennis en ervaringen, en afstemming. Honsoirde wil daarin voorzien, door op 22 maart in de De la Court-zaal een eerste editie van een Heusdens cultuurcafé te organiseren. Die bijeenkomst biedt ruimte voor enkele inhoudelijke presentaties, met een informeel gedeelte erna in het cultuurcafé. Maar Honsoirde wil meer, veel meer. Van Engen: “Denk aan een samenzang voor en door scholieren, in het kader van zeven eeuwen Heusden.” Kortom, belangstellenden kunnen bij Honsoirde een kunstzinnig jaar tegemoet zien.

05-01-2018 (c) tekst Dimph Vos, foto’s Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee