Zijn gierzwaluwen van Voorste Venne gered?

Na vele vragen van omwonenden wat er toch gaande is met de gierzwaluwen die jaarlijks onder de dakpannen van de Voorste Venne broeden, bleek dat de gemeente opdracht had gegeven om alle nestplaatsen dicht te maken.

Bij navraag  bleek dat de gemeente een ontheffing had aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de verbouwing van de Voorste Venne. En deze ook heeft gekregen met inachtneming van de voorwaarde verbonden aan deze ontheffing. Volgens Fons van Dijk ( lid van GroenLinks ) handelde de gemeente in strijd met deze afgegeven ontheffing. Na het verzoek tot handhaving te hebben ingediend bij de omgevingsdienst Noord, de omgevingsdienst West- en Midden Brabant kwamen deze tot een verrassende verschillende conclusie! De omgevingsdienst Midden – en West Brabant stelde vast dat de gemeente handelde volgens deze afgegeven ontheffing. Omgevingsdienst Noord constateerde echter dat de gemeente zelf handelde in strijd met deze afgegeven vergunning, en dreigde alles stil te leggen voor het gehele broedseizoen. (Mogelijk verschil van inzicht door gebrek van kennis van deze bijzondere vogels ?!).

Fons van Dijk en de gemeente  wilden tot een werkbare situatie komen en belegden  een bijeenkomst  met vertegenwoordigers van de gemeente, de Voorste Venne, de aannemer, Gierzwaluwbescherming Nederland, de Omgevingsdiensten en Econsultancy  èn verontruste burgers. Doel van de bijeenkomst was te bekijken hoe de werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de Voorste Venne zo uitgevoerd kunnen worden dat de gierzwaluwen  beschermd worden. Zoals de afspraken nu op tafel liggen ziet het er goed uit. Maar of er voldoende nieuwe nestplaatsen gevonden kunnen worden en oplossingen gevonden kunnen worden voor de vleermuizen?

Vooral de westgevel is belangrijk: daar nestelen de meeste gierzwaluwen. Bij ‘gewone’ isolatie van het dak lopen de temperaturen zo hoog op dat de jonge vogels – die nog niet kunnen vliegen – dood gaan. Een ideale oplossing is om  onder de overstek nestcompartimenten voor zeker 150 broedkasten voor de zwaluwen te maken met een invlieggleuf en gescheiden van elkaar. Door de beplanting niet te hoog te laten worden blijft de aanvliegroute in stand. Als de westgevel in april 2018 gerenoveerd is, is dit voor gierzwaluwen dè plaats zich te nestelen in het eerste gerenoveerde deel van  de Voorste Venne. De rest moet uitgevoerd zijn vòòr het broedseizoen van 2019.

Hierbij willen we onze dank uitspreken voor de geweldige ondersteuning van Gierzwaluw Bescherming Nederland. Zoals de afspraken nu op tafel liggen ziet het er goed uit. Maar of er voldoende nieuwe nestplaatsen gevonden kunnen worden en oplossingen gevonden kunnen worden voor de vleermuizen? Een mooi, kleinschalig initiatief met een positief resultaat!

4-1-2017 © tekst en foto Fons van Dijk en  Noor Peters van GroenLinks Heusden

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee