09 december 2017 |
0
1

Vooruit met de geit

Ik las dat mensen die grond gekocht hebben in bestemmingsplan De Grassen in Vlijmen, en dat voor een behoorlijk bedrag van 429,55 euro per vierkante meter, rekening moeten houden met het feit dat ze extra risico lopen om longontsteking te krijgen, omdat ze binnen een straal van 2 km binnen een geitenboerderij gaan wonen. Je zult maar MS hebben, je huis verkocht hebben en een aangepaste woning in de Grassen aan het bouwen zijn en dit in een brief of in de krant lezen. Dat lijkt mij, eufemistisch uitgedrukt, niet erg opbeurend.

Wij (mijn man en ik) kwamen in 1974 in Vlijmen wonen vanwege het dorpse karakter, de gunstige huizenprijzen, kleinschaligheid en de geweldige natuur tussen Maas en Drunense Duinen. Een zeer bewuste keuze, omdat we die grote stad wel waardeerden (en nog), maar nog veel meer de lucht van vers hooi, het geluid van vrieskou, loeiende koeien, het zicht op huppelende konijntjes in de tuin, een ijsvogeltje op het hek, een broedende kip op 12 eieren, een buizerd in de lucht, koeien in de achtertuin en de vele kwetterende vogeltjes in de ochtend. Van onze keuze voor landelijk wonen hebben we in de afgelopen 43 jaar geen spijt gehad.

Wel valt op dat in de afgelopen 10 à 15 jaar onze bestuurders het dorpse karakter van Vlijmen aan het verkwanselen zijn. Ze kiezen duidelijk voor verstedelijking en opvang van woningzoekenden uit de regio met grootse en ambitieuze plannen. Ook kiezen ze voor groei en economische ontwikkeling met de aanleg van grote bedrijventerreinen, omdat ze geld opbrengen, zorgen voor werkgelegenheid en banen creëren. Daar draait tegenwoordig alles om. Softe criteria als geluk, welzijn en gezondheid van mensen spelen in bestemmingsplannen nauwelijks een rol. Met uitzondering van Geerpark, waar mens en milieu wat meer centraal staan.

De brief die kopers van kavels in bestemmingsplan De Grassen hebben ontvangen, bevat enkele opmerkelijke zinnen. “Omdat sommige mensen zich afvragen of het ongezond is om in de buurt van een veehouderij te wonen, heeft het RIVM in opdracht van het Rijk een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid van omwonenden bij veehouderijen.”

Ja, ja, hoe komen sommige mensen toch op dat idee? Ik ken diverse mensen in Vlijmen e.o. die behoorlijk getroffen zijn door de Q-koorts. Zou dit nou niet doorgedrongen zijn tot het gemeentebestuur?  Binnen de Heusdense gemeentegrenzen ligt 1 kippenhouderij, waar binnen een straal van 1 km (‘gevarenzone’) een gering aantal woningen staan en  3 geitenhouderijen, waarvan eentje met veel woningen binnen een straal van 2 km (Vijfhoeven en De Grassen).

In het verleden was al snel duidelijk dat de uitbraak van Q-koorts in verband stond met geitenhouderijen. Je zou dan van een gemeente met dergelijke soort bedrijven verwachten, zoals de onze, dat ze inspeelt op actuele situaties en beleid ontwikkelt om de risico’s voor haar inwoners zoveel mogelijk in te perken, af te dekken. Helaas niks, nada beleid, terwijl 429,55 euro per m2 beslist geen vriendenprijs is.

“Voor geitenhouderijen blijkt een verhoogde kans op longontsteking binnen een straal van 2 kilometer. De oorzaak hiervan is onbekend. Wel is duidelijk dat er geen verband is met de Q-koorts. Omdat niet duidelijk is welke maatregelen genomen kunnen worden, geldt er nu – uit voorzorg – een bouwstop voor geitenhouderijen. Op dit moment doet het RIVM verder onderzoek naar de oorzaak van de verhoogde kans en de maatregelen die hiertegen eventueel genomen kunnen worden.”

Ik vind het vreemd dat de Q-koorts uit het recente verleden in hetzelfde gebied (Vlijmen) nu gemuteerd is tot longontsteking. Het zal wel, maar de gevolgen voor de gezondheid blijven vervelend, kunnen ernstig zijn.

“Er verandert niets aan uw positie. U kunt de kavel gewoon bebouwen.”

Voor vragen over gezondheid wordt de kavelkoper doorverwezen naar de GGD en voor meer informatie naar de website van het RIVM.

Als ik gemeentebestuurder zou zijn, dan zou ik:

Iets aan de bron van het probleem proberen te doen.  Ik zou o.a. kijken of in het algemeen belang verplaatsing van het bedrijf mogelijk is. Ook om te voorkomen dat calculerende burgers in de Grassen in het geval van longontsteking schadeclaims gaan indienen, omdat aannemelijk is dat de gemeente op de hoogte had kunnen -eigenlijk moeten- zijn van de gezondheidsrisco’s die een geitenhouderij in een straal van 2 km met zich meebrengt.

 

9-12-2017 © column Rieky Schalken, foto’s Ad van Kessel, kaart gemeente Heusden

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee