01 oktober 2017 |
0
0

Artikel 61 vragen: Langstraat gemeenten

Artikel 61 vragen: Langstraat gemeenten

Een groot gedeelte van de gemeenteraad van Waalwijk wil dat de provincie de leiding neemt in het proces ter versterking van de bestuurskracht van de Langstraat gemeenten. Dit is in de raadsvergadering van 21 september 2017 in Waalwijk door een meerderheid via een motie uitgesproken. Door de coalitiepartijen is het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verzocht om de leiding te nemen in het proces ter versterking van de Langstraat gemeenten.

 

Met grote verbazing las DMP Heusden de berichtgeving hier over. Die verbazing was ook aanwezig in Loon op Zand. Zie bijgevoegde link.

 

https://www.pro3.nu/index.php/38-nieuws/laatste-nieuws/416-waalwijk-trekt-aan-de-bel-bij-de-provincie-over-buurgemeenten

 

Wat DMP Heusden betreft vinden wij deze actie niet te bevatten. Zeker gezien de historie en de eerdere briefwisselingen met de provincie en de gemeentes onderling in het kader van Veerkrachtig Bestuur. Verbijsterd zijn wij ook gezien de eerder gekozen standpunten van de gemeenten Heusden en Loon op Zand in deze. Wij herkennen ons niet in de onwil van Heusden die de motie schetst. Want tot samenwerking is Heusden wat ons betreft altijd bereid. Hierbij danst de gemeente Heusden op verschillende schalen. En bekijkt dus per samenwerkingsverband met wie en op welke manier dit het beste past. Hierbij neemt Heusden zeker haar verantwoordelijkheid.

 

De overwegingen van de motie sturen in feite aan op een herindeling en dat terwijl eerder bleek dat herindeling geen optie is en voor de provincie ook absoluut niet noodzakelijk. Wij vragen ons af: waarom deze stap en waarom de colleges en gemeenteraden van Heusden en Loon op Zand op deze manier passeren? Door op deze manier, achter de rug om en dus om de buurgemeenten heen naar de provincie te stappen en aan te sturen op een herindeling, worden de verhoudingen wat ons betreft op scherp gezet.

 

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar het standpunt van het college van B&W van Heusden in deze. De volgende vragen aan het college:

 

  • Bent u door het college of de gemeenteraadraad van Waalwijk geïnformeerd over de betreffende motie?
  • Uit de motie in de Waalwijkse gemeenteraad blijkt een koersverandering. Wat vindt u van de koers die Waalwijk nu kiest?
  • Hoe ziet u de toekomst van de Langstraat gemeenten?
  • Wat ziet u als de mogelijke gevolgen van deze motie?
  • Heeft er reeds overleg plaats gevonden met de colleges van Waalwijk en Loon op Zand of met de provincie over deze koerswijziging?
  • Overweegt u en indien ja, welke actie gaat u ondernemen of reactie gaat u geven richting Waalwijk, Loon op Zand en de provincie Noord-Brabant?
  • In hoeverre beïnvloedt dit de samenwerking binnen de Langstraat gemeenten?

Wat DMP Heusden betreft zou het de coalitie in de gemeenteraad van Waalwijk sieren om vanuit begrip voor elkaars standpunten en uitgangspunten samenwerking te blijven zoeken. In plaats van achter de rug om op te schalen richting de provincie Noord-Brabant. Dit lijkt ons geen basis is voor samenwerking.

Graag vernemen wij uw reactie.

 

Hartelijke groet, namens fractie DMP Heusden

Martijn van Esch, fractievoorzitter

(c) foto Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee