01 januari 2017 |
0
0

Bedankt Heer Lips

Bedankt Heer Lips

Eenmaal de status van 80-plusser bereikt hebbend, kom je in een situatie dat je minder toekomstgericht gaat denken. Je leeft weliswaar in het heden, je volgt de voorruitgang in de vorm van technische ontwikkelingen welke levensduurverlengende verwachtingen wekken. Maar ook de door oorlogsgeweld en achteruitgang van de sociale samenhang van onze maatschappij gaan niet aan je voorbij. Desondanks gaat het gevoel overheersen: ‘het zal mijn tijd wel duren’.

Er zijn echter ook voordelen verbonden aan het feit dat bepaalde gebeurtenissen onuitwisbaar zijn vastgelegd op onze harde schijf welke deel uitmaakt van onze hersenpan. Minstens 75 jaar herinnering kun je daardoor moeiteloos naar voren halen. Ik had het hierover in een gesprek met mijn dorpsgenoot Hein Nass, voormalig sportleraar en wethouder in de toenmalige gemeente Drunen. Wellicht interessant voor de 60-min populatie van nu willen wij u een terugblik bieden naar de tijd dat in Drunen het Sport- en Recreatiepark werd aangelegd. Met aan het eind van dit verhaal een gebeurtenis welke waarschijnlijk niet opgenomen is in het gemeentearchief van de gemeente Heusden. Er staat ons een onthulling te wachten van iets wat misschien alleen onze generatiegenoten kunnen weten.

Lipspark

Medio jaren tachtig werd het sport- en recreatiepark, toen nog Lipspark, tegenwoordig De Schroef geheten geopend. Het was een schenking aan de gemeente Drunen, door de bekende scheepsschroevengieterij van Lips. Directeur Max Lips was toen eigenaar van een perceel dat als landbouwgrond in gebruik was. Als dank aan de gemeente Drunen en haar inwoners schonk Lips ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum de grond aan de gemeente. Daar was men uiteraard heel blij mee. Bij de opening werd een heteluchtballon opgelaten, met daaraan een spandoek bevestigd waar naar de geest van die tijd in grote letters stond geschreven: ‘Bedankt Heer Lips’.

Sport en recreatie

Vervolgens ging de gemeente aan de slag de geschonken grond om te toveren tot het ‘Recreatiepark Drunen’. De helft van het park werd in gebruik genomen door sportclubs, zoals handbalclub Avanti, hockeyclub MHCD, atletiekvereniging DAK en tennisclub Achter de Bogen. De andere helft was bestemd voor recreatie. Er waren delen ingericht als speelterrein en er kwam een trimbaan voor recreatieve sporters zonder club. Een fraaie vijver met een mooie houten oversteekbrug werd aangelegd en een zeer gevarieerd dierenpark, met een binnenverblijf voor de dieren. Op aangelegde hellingen kon men ’s winters fijn sleeën en de beplanting en bebossing zorgden voor veel avontuurlijke spelletjes voor kinderen. Kortom, een park met vele mogelijkheden om te wandelen, sporten en lekker uitrusten op de daartoe aangebracht banken.

Onder de Bogen

In 1971 werd aan de zuidkant, aan de Prins Hendrikstraat de sporthal gebouwd. Samen met het voorplein vormde deze, met een voor die tijd bijzondere vormgeving, voor een fraaie entree van het park. Vooral de boogconstructie van het dak was heel bijzonder. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor een passende naam voor het gebouw. Uit de vele inzendingen was er geen enkele die recht deed aan de constructie van de hal. Daarop nam het gemeentebestuur het besluit met een ‘eigen’ naam te komen. Met de ‘Onder de Bogen’ als ‘doopnaam’ werd de sporthal ‘ingezegend’. De ruimte was geschikt voor tal van binnensporten, zoals judo, handbal, zaalvoetbal badminton, volleybal, trimmen, enzovoort. De bezettingsgraad tijdens schooluren, avonden en weekends was zeer goed. Niet bekend is wat er met de prijs voor de ingezonden naam gebeurde….

Alcoa

Met de komst van Amerikaanse gigant Alcoa werd de Lipsfabriek uitgebreid met een afdeling waar de productie van aluminium- en koperproducten plaatsvond. Dit bedrijf was eveneens sociaal georiënteerd. Onder de vlag van de internationale Alcoa Foundation werden in samenwerking met de bevolking veel milieuactiviteiten ontplooid, zoals nieuwe groenvoorzieningen voor het recreatiepark. Ook voor sponsoring van maatschappelijke activiteiten op sport- en cultuurgebied kon men bij het bedrijf aankloppen. De datum is ons niet exact bekend, maar het moet begin jaren 80 hebben plaatsgevonden. Als dank voor de verbondenheid met de Drunense bevolking liet Alcoa toen een geheel in aluminium opgetrokken monument op het plein voor de sporthal aanbrengen.

Geheim?

En nu komt dan de ‘onthulling’ van ‘ons’ geheim dat Hein Nass en ondergetekende waarschijnlijk delen met een handjevol generatiegenoten. Onder het monument werd een koker ingegraven waarin zich een document bevindt waarop door het gemeentebestuur, de directie van Alcoa en inwoners van Drunen een voorspelling werd losgelaten over de maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst van de gemeente Drunen. Nu de sporthal gesloopt gaat worden en het voorplein een andere bestemming heeft gekregen vragen wij ons af: wat gaat er met het Alcoamonument gebeuren? Wij kunnen niet wachten op de ontsluiering van het raadsel. Bij deze brengen wij burgemeester Jan Hamming en zijn medebestuurders op de hoogte van de verborgen schat en hopen dat deze met gepast ceremonieel aan den volke getoond gaat worden. En uiteraard op een getrouwe kopie van de tekst. En als we er dan nog een wens aan mogen koppelen dan vragen wij het gemeentebestuur ervoor te zorgen dat het park zijn 50 procent recreatiebestemming behoudt en dat de brug over de vijver wordt hersteld.

16-01-2017 (c) column André van der Heijden, foto’s Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee