01 oktober 2016 |
0
0

Smart Grid en slimme energiesystemen

Smart Grid en slimme energiesystemen

Voorbeelden genoeg voor het gebruik op efficiënte wijze van duurzame energie op de Vakbeurs Energie, die 4, 5 en 6 oktober gehouden werd in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De elektrische auto is er een mooi voorbeeld van, maar ook de Smart Grid, een slim energiesysteem dat vraag en aanbod van (zoveel mogelijk) zelf opgewekte energie in een bepaalde eenheid (bijvoorbeeld flatgebouw, stad, industriegebied, landen ect.) op elkaar afstemt. HalloHeusden bezocht deze vakbeurs en liet zich voorlichten over onder andere elektrische auto’s en de noodzaak van de Smart Grid. Dit met het oog op klimaatverandering in relatie tot vermindering van de CO2-uitstoot.

Iedereen is het er wel over eens dat aan het gebruik van fossiele brandstoffen een einde zal moeten komen. De tijd dringt, ook voor Nederland dat in dit verband fiks achterloopt bij de meeste ontwikkelde landen. In Nederland is in 2013 een breed gedragen energieakkoord bereikt wat gaat zorgen voor een grote omslag. Daarnaast wordt eind dit jaar het internationaal verdrag van de Klimaatconferentie Parijs 2015 van kracht. Dit verplicht alle landen om uitdagende doelstellingen te realiseren. Eén van de doelstellingen voor Nederland is dat in 2020 14% van het totale verbruik uit duurzame energie bestaat. En dat zal nog een hele klus worden om deze (eigenlijk te lage) doelstelling te halen. Het nieuwe kabinet zal in het licht van ‘Parijs’ nieuwe en veel grotere stappen moeten gaan nemen. Een ieder van ons zal dat gaan merken.

0% CO2-uitstoot

In Nederland mogen vanaf 2025 alleen nog elektrische auto’s worden verkocht. Elektrisch rijden heeft tal van voordelen, zoals 0% CO2-uitstoot, praktisch geen onderhoud, stille motor, langere levensduur, goedkope brandstof en vrijstelling van motorrijbelasting en BPM (belasting op nieuwe auto’s). De auto’s worden steeds betaalbaarder en de komende jaren zullen er steeds meer nieuwe modellen en types op de markt komen. Vanwege het steeds beter en goedkoper worden van accu’s zal de actieradius van deze auto’s veel groter worden. Al vanaf € 21.000,- heeft u momenteel een leuke stadsauto met een actieradius van maximaal 300 echte kilometers in de zomer en 200 in de winter. Nieuwe materialen zoals titaandioxide zullen de actieradius, capaciteit, levensduur en oplaadtijd van de accu’s flink vergroten. Op de vakbeurs stonden allerlei soorten elektrische vervoersmiddelen, uiteenlopend van personenauto’s, vracht- en bestelwagens, scooters, motoren, bakfietsen tot vuilniswagen, die op een grote belangstelling konden rekenen.

Rendement

In de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening gaat de opslag van energie een grotere rol spelen. Dat geldt voor het opslaan van wind- en zonne-energie op tijdstippen dat er teveel aanbod is, voor energieopslag in elektrische voertuigen of het opslaan van zonne-energie of restwarmte in de bodem.

Een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen is de HD-Wave omvormer-technologie. Dit nieuwe type omvormer is gekoppeld aan een accu met opslagcapaciteit. In plaats van te veel opgewekte energie terug te geven aan het net wordt deze in de accu (tijdelijk) opgeslagen of gebruikt voor het laten draaien van apparaten in huis. De omvormer is een voorgeprogrammeerde regisseur, die beoordeelt welk apparaat op welk moment zijn werk mag doen. Dit veel efficiënter. De opgewekte energie wordt optimaal gebruikt. Bovendien wordt op momenten dat er veel energie wordt opgewerkt (wind/zon) de prijs per KWu in de toekomst goedkoper. Kassa dus! Deze nieuwe omvormer is veel kleiner en compacter, gaat veel langer mee en niet onbelangrijk, heeft een rendement van 99%. Volgend jaar wordt dit type in productie genomen.

Flexibele energie

Een van de mogelijkheden om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen is de Smart Grid. Het is een slim energiesysteem voor een eenheid zoals een straat, wijk, flat, stad of industrieterrein, waarbij zonnepanelen, windmolens, huishoudelijke apparaten, elektrische auto’s, opslagsystemen en onderstations op intelligente wijze met elkaar zijn verbonden en die energiediensten leveren aan elkaar.

Flexibele energievoorziening met Smart Grids en slimme energiesystemen is voor veel partijen aantrekkelijk:

*netbeheerders voorkomen piekbelasting

*energiebedrijven kunnen nieuwe producten en diensten aanbieden die flexibiliteit bevorderen

*(wijk)bewoners hebben mogelijkheden voor lokale duurzame energie-initiatieven.

*besparing van energie door efficiënt gebruik

Consumenten en grotere energiegebruikers veranderen van eindgebruikers naar producenten van energie en het leveren van energiediensten. Maar Smart Grids en slimme energiesystemen zijn nu nog duur. Bovendien bestaat er nog geen adequate wet- en regelgeving. Het zijn allemaal uitdagingen voor een duurzame toekomst, die vraagt om innovatie en gedragsverandering.

5-10-2016 (c) tekst en foto’s Jack Kops en Rieky Schalken

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee