01 juli 2015 |
0
0

Ut zal wel unne Herptse zen, net als ikke

Ut zal wel unne Herptse zen, net als ikke

Vijf erg kleine oude fotootjes met schulprandjes uit lang vervlogen tijden en de tekst van een liedje (lieke), zoals we die kennen uit meer Langstraatse dorpen, waren aanleiding om met (oud-)Herptenaren in het verleden te duiken.

Ter gelegenheid waarvan zou het ‘lieke’, dat behoorlijk lang is, geschreven zijn? Het ‘lieke’ is een soort rondleiding door Herpt, waarschijnlijk van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Wie kan er meer over vertellen?

Anno Heusden ging op onderzoek uit naar nog bestaande plaatsen en boerderijen. Wie tegenwoordig door Herpt rijdt of fietst, ziet meteen dat de welvaart behoorlijk is toegenomen en dat de oude boerderijen vaak tot luxe woonpaleizen zijn omgetoverd.

undefined

Op bovenstaande foto, die genomen is tijdens de diamanten bruiloft van Frans van de Pol en Mie van de Wiel, op 27 juli 1953, staan buurkinderen Marijke van Bokhoven en Hansje Winkel afgebeeld als mini-bruidspaar. De kleding van het mini-bruidspaar is waarschijnlijk gehuurd. Op de foto ook een prachtig versierde auto, helaas nog zonder het diamanten paar. Bij een gouden of diamanten bruiloft in het dorp feestte de gehele buurtgemeenschap mee.

De foto is genomen in de Leegstraat, die nu de Burgemeester Buijsstraat heet.

undefined undefined
Hoofdstraat 1953 Burg. Buijsstraat 2015

HalloHeusden zocht de plaatsen op waar de tekst van het ‘lieke’ over gaat en heeft geprobeerd om te reconstrueren waar de foto’s van vroeger gemaakt zijn. Op een verjaardagsfeest met veel Herptse gasten, bogen jong en oud zich enthousiast over de oude beelden en ontstond er een levendige discussie over wie, wat en waar. Over het resultaat gaat deze Anno Heusden.

undefined undefined
Hoofdstraat 1953 2015
undefined undefined

Op deze foto van 1953 staan van (l naar r)

Mien, Hansje en Ans Winkel. Een mooi tijdsbeeld tussen de

korenschoven

Het buitengebied 2015

undefined undefined

Nico ‘de vos’ Buis (Ɨ) in Den Hoek, nu Hoefstraat,

september 2013

De Prink. De plaats waar de schuts (St. Catharinagilde),heel wat

jaren zijn terrein heeft en waar tot voor enkele jaren ook het

voetbalveld was.

undefined undefined

Het oude dorpshuis met op de achtergrond de Catharinakerk

Het Oude Maasje slingert zich door het dorp

undefined

De rotonde die een van de kleinste van ons land moet zijn, voorkomt dat het prachtige welvarende dorp niet onopgemerkt wordt gepasseerd . Stap hier eens even uit en kijk eens wat rond.

Herpts ‘lieke’:

Gij komt uit Herpt net als ikke

Het durp.

Witte gij nog de Herptse straat?

Daar ge hene naar Bere gaat,

Ge wit ook nog wel de Hoogstraat,

Waar het raadhuis, het schutshuis, de smederij het café en de bakkerij aan staat.

Hedde Gij ook de Leegstraat gekend?

Te voet door de steeg naar d’n Elshout dè was een end.

Kende Gij ook toevallig nog d’n Hoek?

Liepte Gij in machèsterse of pilose broek?

Esde Gij d’n Aachterweg goed kent,

Dan kunde Gij nog uit ervaring zeggen,

Daar gingen we henen naar Tinusveld om te melken, te ploegen of te eggen.

Kende Gij het Heusdens padje, pad van Jan van Slot?

Padje van Tienus van Jopkes?

Padje van den Langen Ies?

Padje van Hannes Fitters?

Het Heiligen Geest padje?

En den binnen pad?

Hedde daar nog jeugdherinneringen aan gehad.

Houde gij van een bietje gein

Doede gij gère rikken

Dan zal de wel ene Herptse zijn

Dan ben de net als ikke.

SCHOOL

Bende Gij op school begonnen als kènd

En degge dieën tijd ook lollig vènd

Gongde Gij ook in de Achterweg naar de 1e en de 2e klas?

Dan wieste al gauw wat een draai om oe oren was.

Zat te Gij ook in de derde en in de vierde?

Dan krede ook wel eens met de liniaal op oewe kop als ge friemelde of klierde.

Hedde gij daor ook ‘t einde van de school gehaald

Dan witte ook wat op de knieën zitten is bepaald

Kon de Gij het met de meester niet goed maken

Dan is jouw kont ook weleens door de maatstok blauw geblaken.

Werde Gij vroeger voorgelicht

Kreegde Gij dan ook weleens een blozend gezicht?

Hedde gullie daar ook de pastoor veur

Ge wierd er zomaar niet wijzer deur.

Kreeg de Gij ook het strenge vermaan

Meskes en jongens ge moogt niet samen gaan.

Gij vond het ondanks geen ajakkus

Als ge tegen mekaar kwaamt met oew bakkus.

Probeerde gullie ook weleens wie het HOOGSTE kon plassen?

Moest te Gij ook weleens gauw naar huis om oe te wassen?

Hedde Gij weleens gevoetbald op een waai of een gemaaid veld met koren?

Bende Gij weleens bang gemaakt door de veldwachter voor het spinhuis onder de toren?

Praote Gij ook van een bakske koffie mee rôme?

En kunde Gij goed dromen?

Ge hoeft er echt niet om te snikken

Dan kom de van Herpt net als Ikke. Pagina 2

Ben de Gij met uitkruiperke begonnen?

Hedde met knikkeren weleens verloren en gewonnen.

Hedde Gij met buterke spelen korte of lange rekken?

Dede Gij weleens steltelopen, jojoën, hoepelen of belleke trekken?

Witte nog als ge met kattekoppen oew beurt af moest maken?

Dan moeste mee oew haanden samen een ander raken.

Spulde Gij weleens meeltje pikken?

Kon de Gij oe in dat spel goed schikken?

Gooide Gij goed-in het middelste vakske?

Dan won de Gij af en toe weleens een kwakske.

Hedde Gij weleens aan blokske tikken gedaon?

Dan kwamen jouw centen daar buikzuut vandaon.

Dede Gij aan schieten bij de schuts, de kruisboog of de handboog?

Of was dat voor jou allemaal te hoog?

Hou de Gij veul van zang-of harmonie als muziek?

Of zocht te Gij het bij de voetbal of de gymnastiek?

Gong de Gij achter Hekese schotsen rijden?

Voor de sport of om te vrijen?

Of zegde gullie met z’n allen

Ik heb me daar toch liggen vallen.

En verstaode Gij ons eigen taal

Kwèèke, kwikke?

Dan kom de Gij van Herpt allemaal

Dan ben de net als Ikke.

Kende Gij een hokkeling, ’n kiep, ’n bag en ’n zog?

’n Aap, ’n aal en ’n hond kende gij nou nog.

Gaven gullie aan de kalver ook fiets?

Zo’n kwakske in een blekske hoe vonde Gij zoiets?

Hedde Gij weleens geheurd van ’n vuilkijker?

Ken de Gij ook ’n scheilkijker?

Mogelijk kende ze allebaai.

Noem de Gij onzin ook kletsgemaai?

Gong de Gij ook weleens op de sloten het ijs aftaaien?

Moestte Gij ook weleens spaden, haken, kluitenkloppen en trapklompen voor het zaaien?

Noem de Gij efkes ook een hortje?

Vein de Gij aol uit ’t moaske lekker op oew bordje?

Doede Gij weleens oude koeien uit de sloot halen?

Witte Gij nog waar in de polder werd gemaolen?

Hedde gullie ook een potstelling gehad?

Om borden en kommekes te dreugen bij het geutgat?

Dede Gij soms lollig aan een stuk

Dan zeeën ze dê is me een potstuk

Zegde Gij weleens van lek me vesje?

Zat te Gij weleens in de kaant voor oew laatste restje?

Hedde Gij met de kermis veul geluk?

Zat te ook weleens in de mallemolen van de muk?

Kunde Gij mij goed verstaon?

Kriezen, kruiskes, krikkemikke.

Dan kom de Gij van Herpt vandaan,

Dan ben de net als ikke. Pagina 4

Kwam de Gij bij Jan Boelen, ’t is een karwaai heur ’t hem zeggen.

Om het pèrd te beslaon, schaar te scherpen of om een hoepel te leggen.

Dan kende ook Toon van Faantjes.

Die maakte in de beste kamerdeur ’n hartje of halve maantjes.

Anna Kuijs, Keke Smits niet te vergeten

Dan zul de van Hulten en doruske nog weten

Wit te Gij nog van kaaien, haksel en balkenbrei?

Krentemik en kaneelmik die heurde er ook bij.

Horgetauw hormik zaaisie en ’n meel bij mekaar

Maakte Gij ook weleens de melkwagen met bussen en emmers en de zijgschottel klaar?

Praote Gij ook van haover, gaarst en terf.

Bewaarde gullie dê spul ook op zolder voor het bederf?

Hedde Gij weleens naar de Rietmus meegelopen of gevaren?

Om te kijken of er aaier, hazen of vissen waren.

Kende Gij de Prink, de Kemkes of Bakkersdam?

Dophoven, d’n Elzenkaant, de Hogewaai en Tinusveld?

D’n Akker en de Zeggelèèrs zijn nog niet vermeld.

Stonde Gij vroeger ook weleens aan de 2e stenen brug

Dan kwam de Gij van het perd wegbrengen terug.

Hedde Gij weleens Kwanshuis aan het plekbord gestaon.

Konde Gij daar altijd alle nieuws verstaon.

Kreeg de Gij daar ook de blijdste tijding

Van het grote nieuws, 10 mei 1945, de bevrijding.

Bleef de Gij tot dit eind spontaan?

Praote Gij van hullie en gullie gadverdikke

Dan komen wij allemaal van Herpt vandaan.

Dan bende net als ikke.

Wie kan er nog meer over vertellen? Ook voor op- of aanmerkingen, graag reageren naar: info@halloheusden.nl

Met dank aan Hans Winkel en de familie Van Bladel

© 25 juni 2015 Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee