01 februari 2014 |
0
0

HalloHeusden Stem: CDA

Foto cda

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande interviewt HalloHeusden alle lijsttrekkers van de politieke partijen die in de gemeente Heusden meedoen met deze verkiezingen. Iedere aflevering geven wij u een beeld over het wel en wee van een partij en benoemen de belangrijkste speerpunten. Maar net zo belangrijk vinden wij het om u een beeld te geven van de persoon achter de partij. Waarom is hij of zij de politiek ingegaan en wat zijn zijn of haar drijfveren. Vandaag spreken we Jos Levink, lijsttrekker van het CDA.

 

Wie bent u?
Ik ben Jos Levink, 56 jaar en getrouwd met Annelies. Onze vier kinderen wonen inmiddels allen op zichzelf. Ik ben opgegroeid in Almelo en ben na mijn HEAO-studie bedrijfseconomie en accountancy in Tilburg gaan studeren. Naast mijn werk als bedrijfsadviseur en mijn werkzaamheden voor de gemeenteraad ben ik actief als bestuurslid van harmonie Haarsteeg, van de Schoenen en Leer Sociëteit De Langstraat (SeLL) en van Stichting 3W die zich inzet voor zorg met een hart op het gebied van wonen, welzijn en werk.

 

Hoe bent u in de politiek terechtgekomen?
“Ik was voorzitter van de hockeyclub Vlijmen, VMHC. Omdat er een nieuw kunstgrasveld nodig was, heb ik de politiek gemobiliseerd om dit voor elkaar te krijgen. Het CDA heeft toen gepeild of ik interesse had om actief met de politiek bezig te zijn. Ik had daar wel oren naar en kwam meteen hoog op de lijst. In 2002 kwam ik in de Raad terecht en nu ga ik al mijn 4e periode in. De politiek, zowel landelijk als gemeentelijk, heeft mij ook altijd geïnteresseerd. Met name de verhoudingen binnen de politiek, zeg maar het politieke proces ,”

 

Waarom het CDA?
“Eén van de principes van het CDA is solidariteit, ofwel oog hebben voor de medemens. Het CDA wil dat mensen zich thuis voelen in hun gemeente, dat zij geborgenheid voelen en dat zij zich vanuit die geborgenheid kunnen ontplooien. Daarnaast denk ik dat ieder mens op zich, behoefte heeft aan een bepaalde mate van spiritualiteit. Dat kan de kerk zijn, maar dit kunnen ook bepaalde gedachten of overtuigingen zijn. Feitelijk ligt daar de basis voor je principes. Het CDA is ervan overtuigd dat dit dan de principes zijn waar je op terugvalt.”

 

Wat zijn de twee belangrijkste speerpunten van het CDA?
“Het is tijd voor duidelijkheid. De afgelopen 4 jaar zijn er onvoldoende keuzes gemaakt op allerlei terreinen. Het CDA wil duidelijkheid voor de burger, want dat missen we nu. Dit zie je bijvoorbeeld bij allerlei subsidiestromen. En aan de andere kant vinden wij dat de bezuinigingen te eenzijdig op verenigingen en andere organisaties zijn afgewend. De ambtelijke organisatie heeft onvoldoende bijgedragen in de bezuinigingen. Als je op een bepaald beleidsterrein, bijvoorbeeld sport, minder subsidie zet, dan moet je ook breed zeggen dat je sport minder belangrijk vindt. Dan zijn er minder ambtenaren nodig. Die totale visie ontbreekt nu.

 

En wat wij heel belangrijk vinden is de verkeerssituatie in Vlijmen. Het centrum is onveilig, er is te veel fijnstof en het milieu wordt te veel belast. Of er nu een nieuw centrum komt of niet, we willen dat het wordt opgelost. Voor de ontwikkeling van de randweg van Vlijmen Oost is belangrijk dat het probleem niet wordt verschoven; het verkeer op het ene wegennet moet niet leiden tot overbelasting op het andere.

 

Ook willen we dat de gemeente weer financieel gezond moet worden. De afgelopen jaren zijn de nodige verliezen geleden met betrekking tot bouwgrondexploitatie en in de toekomst gaat dit ook nog gebeuren. Eén van de basisoplossingen hiervoor is het ambtelijk apparaat verkleinen”

 

U wilt de gemeente teruggeven aan de burger, wat bedoelt u daarmee?

“Het CDA vindt dat de mens centraal moet staan. De gemeente doet wel haar best om avonden te organiseren over bepaalde onderwerpen en de mening van de burger te horen, maar daar wordt onvoldoende mee gedaan. Hierdoor krijgt de burger het beeld: “er wordt niet naar me geluisterd.” Een groot voorbeeld is de parkeerproblematiek in Heusden. Het CDA wil een wijkvertegenwoordiger, een verantwoordelijke wethouder, die als aanspreekpunt fungeert per wijk en verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Op die manier krijgt de wethouder een beter beeld van wat er leeft per wijk, houd je regie over een wijk, en kan een maatwerkgericht plan per wijk worden ontwikkeld. Het beleid komt dichter bij de mens te staan. Het CDA wil geld vrijmaken om dit plan uit te werken.”

 

Hoe ziet het CDA de samenwerking met andere partijen?
“Op voorhand hebben wij geen voorkeur. De burger beslist. Wel willen we ons sterk maken dat de bouw van De Grassen moet worden uitgesteld. Wij vinden dat de woningmarkt er nog niet rijp voor is. Eerst moet goed gekeken worden naar de randweg bij Vlijmen Oost. Pas als je ziet hoe die verkeersstromen zich gaan ontwikkelen, kun je kijken naar het bouwplan.”

 

25-2-2014 © tekst Joëlle van den Heuvel, foto Priv. Coll.

 

 

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee