01 januari 2014 |
0
0

“Geen geouwehoer, stem Tinus van Bartje den Boer”

verkiezingen raad 84 2

In aanloop op de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart gaan twee redacteuren van HalloHeusden op pad om de lijsttrekkers van de politieke partijen naar hun motieven te vragen waarom ze de gemeente willen gaan besturen. De serie interviews start binnenkort. Fotograaf Ad van Kessel op zijn beurt dook voor een aflevering van Anno Heusden in het verleden van de Vlijmense politiek en schetst een beeld van de dorpspolitiek die destijds gebruikelijk was. 

 

Langzaamaan beginnen de schaduwen van de verkiezingen zich vooruit te werpen. Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen, evenementen of sportwedstrijden in onze gemeente kunnen de komende maanden rekenen op extra belangstelling uit de politieke hoek. Zieltjes winnen noemen we dat.

Hoe ging dat er dertig jaar geleden aan toe en wie waren zoal de hoofdrolspelers die we toen vaak zelfs persoonlijk kenden? Waren ze al geen lid van jouw club, dan kwam je ze wel ergens anders tegen.

Schweitzer en Van Greunsven waren burgemeesters, beiden nog van de soort die sigaren rookten en in deftige 3-delige pakken rondliepen. Hoe anders dan Bourgondiër Straatsma of onze tegenwoordige burgervader Jan Hamming, in Heusden gekomen voorzien van een uitgebreide politieke bagage, begaan met en een luisterend oor voor alle inwoners. En niet te flauw om in te grijpen als het fout gaat. verkiezingen schweitzer 3

Wethouders uit die tijd waren onder andere Nico Oerlemans, de Kuijkse tuinder die in een grote Amerikaan langzaam rijdend en vandaar uit, vooral in de verkiezingstijd, vriendelijk zwaaiend door het dorp reed. Of Piet Broeren,in het dagelijks leven directeur van het plaatselijke kantoor, die zelden stukken las en dankbaar gebruik van de argumenten van anderen tijdens vergaderingen en dan vervolgens zijn eigen standpunt bepaalde. Of wethouder Kees Leermakers, waarbij je onder de collegetafel kon zien wanneer hij boos werd, want dan trappelde hij flink met zijn voeten.
Henk van der Heijden was bij de voetbalclub Haarsteeg wat ze tegenwoordig noemen een clubicoon.Alleen die tegenwoordige iconen zul je niet vlug de lijnen zien kalken of netten ophangen.Dat en door nog veel meer dat hij op de Haarsteeg voor de gemeenschap deed leverde hem veel stemmen op maar ook de wethouderszetel en een lintje.
Als zoon van Jantje van Helvoort (de Kor) kwam Diel in een gespreid politiek bedje en werd ook wethouder. Veel van die mannen zaten ook in het Hogerhuijs van carnavalsvereniging Knotwilgendam. Goed voor het imago en je wist maar nooit wie je allemaal tegenkwam.

nico-oerlemans verkiezingen henk-vd-heijde verkiezingen diel 7
Nico Oerlemans  Ridder Henk”den bakker”van der Heiden(1982) Diel van Helvoort legt voor de eerste maal de eed af (12-4-1979)

 

Ooit stond in de toenmalige Vlijmscherper een foto, genomen bij dancing De Ster, met daarop verschillende wethouders en de burgemeester samen aan één tafel, geheel per toeval onder een bord met het opschrift ‘Het leven is een poppenkast’. Woedend waren ze en de toenmalige eindredactie van de Vlijmscherper werd vriendelijk, maar dringend verzocht excuses te komen aanbieden ten gemeentehuize, wat dan weer een prachtige, spottende cartoon opleverde.

Mevrouw Martens van Wamel, de vrouw van de plaatselijke huisarts, was lang de eerste en enige vrouw in de Vlijmense gemeenteraad. Later kwamen er meer vrouwen bij en vaak vormden ze samen met een sterke mannelijke kandidaat het front van een plaatselijke partij, zoals Wil van Oirschot met Nico Oerlemans en Sjan van Gessel met Tinus de Vaan. Maar ook Riek Smagge van de landelijke VVD deed het als vrouwelijk raadslid goed, was liberaal in hart en nieren.
Tinus de Vaan (van Bartje den Boer) opereerde zo’n beetje als de toenmalig landelijk bekende boer Koekoek en schuwde de publiciteit niet. Als fel tegenstander van Het Hartplan, waarin onder andere een tunnel het dorp Vlijmen met de wijk Vliedberg zou verbinden was hij het die, getooid met hoge hoed en gezeten in een grote wagen, met razende vaart door een kartonnen muur mocht scheuren om daarmee de door hem verafschuwde tunnel te openen!

 

 

verkiezingen tinus 5

 

Tinus “opent” de tunnel

 

 

In de aanloop naar de verkiezingen was sommigen niks te gek en had je ook plotseling nieuwe ‘vrienden’. André van der Heijden bezocht potentiële stemmers met Afrikaantjes (zomergoed) en Jantje de Kor was bekend om het uitdelen van sigaren en mandarijntjes. Zij wisten vrij nauwkeurig op hoeveel stemmen ze konden rekenen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaten reden in de gemeente rond in auto’s voorzien van hun verkiezingsaffiches. En Jan Vorstenbosch had vanuit het zolderraam van zijn hoekhuis een groot cijfer 9 laten zakken om zo aandacht voor zijn lijst te trekken.

Op veel lantarenpalen hingen de aanplakbiljetten nog maanden na de verkiezing, totdat besloten werd op vaste plaatsen grote borden te plaatsen waarop iedereen zijn affiche kon plakken. Weliswaar niet over die van de concurrentie heen, wat in het begin regelmatig gebeurde.

De avond nadat de stembureaus gesloten was het moment van de waarheid. Op de plaats waar de uitslag bekend gemaakt werd, was het een drukte van jewelste. Op een groot schoolbord stond een matrix van de stembureaus en de namen van de deelnemende partijen. Veel discussie en gespeculeer totdat gemeentebode Bart van Dal met een krijtje het laatste vakje van het bord invulde.

 

 

verkiezingen stemhok 15

 

 

De Vlijmense gemeentepolitiek stond bekend om de felle debatten en het cliëntisme. De kleine raadzaal van het gemeentehuis puilde steeds uit tijdens de vergaderingen en de achterban zat op de publieke tribune de raad letterlijk op zijn nek. De dorpspartijen die elkaar beconcurreerden maakten de dienst uit en landelijke politieke partijen kregen nauwelijks een poot aan de grond, omdat de initiatiefnemers meestal ‘van buiten’ kwamen.

Via Twitter, Facebook, internet en de plaatselijke media bereiden de huidige aspirant-politici zich voor op de komende gemeenteraadsverkiezing, zakelijker en vaak met professionele begeleiding. Hierdoor liggen wel hun afspraken dan wel beloftes beter vast dan vroeger. Maar als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn het voor de gemiddelde inwoner vaak ‘vreemde vogels’ die het politieke strijdperk in willen. Ook het vaak wisselen van partij door de huidige generatie politici maakt het er allemaal niet duidelijker op.

 

verkiezingen lijst8 19

 

 

verkiezingen jandekor 8

 Jantje “de Kor”van Helvoort                             Publieke tribune 1979 

 

 

verkiezingen oorschot smagg 

 Wil van Oirschot(l) en Riek Smagge(r)1981       Tinus de Vaan en Sjan v Gessel

 

verkiezingen bvdal 14  

 Bart van Dal vult de laatste uitslag in

 

 

 

februari 2014 © Anno Heusden, tekst en foto’s Ad van Kessel

 

Foto’s zijn te vergroten door erop te klikken

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee