01 december 2011 |
0
0

Rekenkamer onderzocht vastgoedbeleid

bolster-doultremont3

Elke gemeente heeft een rekenkamer die onderzoekt of de gemeente haar gelden doelmatig en efficiënt besteedt. Onlangs rondde de rekenkamercommissie een onderzoek naar het vastgoedbeleid in de gemeente Heusden af en deelde mee dat de gemeente het (contract-) beheer van gemeentelijke panden onvoldoende op orde heeft.

Ze schrijft: “De gemeente Heusden heeft ten opzichte van andere, vergelijkbare, gemeenten erg veel panden in eigendom (209). Dit grote aantal is mede ontstaan door de erfenis uit het verleden van de drie gemeenten.

Privatisering

De gemeente is in 2008 gestart met een kadernota omtrent vastgoed. Recentelijk is er een plan gepresenteerd om een groot aantal panden binnen 3 tot 5 jaar te privatiseren. De rekenkamercommissie is positief over deze eerste aanpak omdat de beheertaak van de gemeente hierdoor wordt verkleind. Er moeten echter ook nog stappen worden gezet.

Transparantie en rechtvaardigheid

Transparantie en rechtvaardigheid zijn duidelijke principes die de gemeente beter moet hanteren, zo stelt de rekenkamercommissie. De gemeente dient zakelijker te gaan opereren door de volledige kostprijs, of marktconforme huurprijs, door te berekenen aan de gebruiker. Gebruikers die een gemeentelijke taak vervullen of een bijdrage aan de gemeenschap leveren, kunnen in aanmerking blijven komen voor subsidie. Alvorens op deze manier te kunnen werken, moet eerst de kostprijs van een vastgoedobject vastgesteld worden. De twee belangrijkste voordelen van deze werkwijze zijn dat het overzichtelijker wordt wat in rekening wordt gebracht en een gevoel van onrechtvaardigheid wordt weggenomen omdat de ene gebruiker meer moet betalen dan de ander”, aldus de Heusdense rekenkamercommissie.

Het onderzoeksrapport is op 16 december aangeboden aan de gemeenteraad.

17-12-2011 Tekst Gemeente Heusden

Foto: @ Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee